Videoupptagningar (R)

007/00 : v

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr 337 (Medietyp) v Videoupptagning
Inspelning av bilder, vanligen rörliga, beledsagade av ljud. Videoupptagningar är utformade för uppspelning på TV-mottagare eller videoskärm.
Jämför spelfilmer (007/00 : m).
W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr 338 (Bärartyp) c Videomagasin
d Videoskiva
f Videokassett
r Videospole
u Ospecificerad bärare
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Färg
a En färg. Används normalt ej.
b Svartvit
c Flera färger
m Blandad färgstatus
n Ej tillämpligt
Bilder saknas, endast ljud förekommer.
u Okänd färgstatus
z Annan färgstatus
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Format
I bibliografiska poster som beskriver flera tillgängliga format - till exempel Beta och VHS - kan varje format redoivas i eget 007-fält.
a Beta
1/2 tum, videokassett. Användes i det hemvideosystem som introducerades av Sony 1975.
b VHS
1/2 tum, videokassett. Användes i det hemvideosystem som introducerades av JVC 1977 (Video Home System). 
c U-matic
3/4 tum, videokassett (U type standard)
d EIAJ
1/2 tum, videospole ("the old trailblazer")
e Type C
1 tum, videospole. Vanligt som utsändningsstandard i bland annat Förenta staterna.
f Quadruplex
1 eller 2 tum, videospole. Tidigare utsändningsstandard.
g Laserskiva
Laser-optisk videoskiva med analog PWM-teknik (Pulse Width Modulation).
h CED (Capacitance Electronic Disc)
i Betacam
1/2 tum, videokassett. Professionellt analogt format.
j Betacam SP
1/2 tum videokassett. Professionellt analogt format.
k Super-VHS
1/2 tum videokassett.
m M-II
1/2 tum, videokassett. Professionellt analogt format.
o D-2
3/4 tum, videokassett. Professionellt digitalt format.
p 8 mm
q Hi-8 mm
Konsument-/marknadsformat med högre upplösning än standard 8 mm.
s Blu-ray Disc
Optiskt skivrormat utformat för högupplöst video- och datalagring. Särskild spelare krävs.
u Okänt format
v DVD
Laser-optisk videoskiva med digital PCM-teknik (Pulse Code Modulation). I kommersiellt bruk sedan 1996.
z Annat format
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Ljud och dess plats
_ Ljud saknas
a Ljud finns på samma bärare
b Ljud finns på separat bärare
u Ljudets placering okänd
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06 Ljudbärare
Samspelar med de uppgifter som kodas i 007/05 (ljud och dess plats) och 007/07 (filmbredd). Typiska ljudbärare är:
1) Magnetsika spår i kassett eller magasin.
ii) Ljud- eller videoband på spole eller i kassett/magasin.
iii) Ljud- eller videoskiva.

_
Ljud saknas
Upptagningen är stum.
a Optiskt ljudspår på spelfilm
Förekommer i praktiken ej.
b Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Förekommer i praktiken ej.
c Magnetiskt ljudband i magasin
d Ljudskiva
e Magnetiskt ljudband på spole
f Magnetiskt ljudband i kassett
g Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Förekommer i praktiken ej.
h Videoband
Integrerad i upptagningen. Normalfall för videoband.
i Videoskiva
Integrerad i upptagningen. Normalfall för videoskivor.
u Okänd ljudbärare
z Annan ljudbärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/07 Filmbredd
a 8 mm
m ¼ tum
o ½ tum
p 1 tum
q 2 tum
r ¾ tum
u Okänd filmbredd
z Annan filmbredd
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/08 Ljudkonfiguration
k Blandad ljudkonfiguration
Mono och stereo kombinerat.
m Enkanalsljud (mono)
n Ej tillämplig
Ljud saknas.
q Fyr- eller flerkanaligt ljud
s Tvåkanalsljud (stereo)
u Okänd ljudkonfiguration
z Annan ljudkonfiguration
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar