Textresurser (R)

007/00 : t

ANVÄNDS EJ

 

Om resursen är eller innehåller text i direkt läsbar form skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för de delar av dokumentet där denna finns.

Då koder med dessa betydelser definierats även för fält 008--monografi, pos. 23, resp för 008--fortlöpande resurser, pos. 21, används ej fältet i aktiv katalogisering i Sverige.

De för MARC21 definierade koderna är:

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) t Text W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) a Normalt tryck
b Stor stil
c Punktskrift
d Lösbladsutgåva
u Ospecificerad bärare
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar