Projicerbara stillbilder (R)

007/00 : g

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) g Stillbild för projicering
Tvådimensionell presentation avsedd att projiceras utan att ge illusion av rörelse.
W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) c Film- eller bildbandsmagasin
Magasin med film-/bildband, där bandet har sammanfogade ändar som medger playback utan återspolning.
d Filmremsa
f Bildband (ospecificerad typ)
o Bildbandsrulle
Avsett för projicering bild för bild
s Diabild
Hit även Viewmaster och andra stereografiska bilder.
t Transparang
Hit OH- och röntgenbilder.
u Ospecificerad bärare
z Annat bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Färg
a En färg
Inkluderar ej svart.
b Svartvit
c Färgtryck i flera färger
h Handkolorerad
m Blandad färgstatus
Exempel: 300 #b …; vissa i färg
n Ej tillämplig
Bilder förekommer ej.
Exempel: Spelfilm med enbart ljudspår
u Okänd färgstatus
z Annan färgstatus
Exempel: Sepiatoning
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Bärande material (emulsion)
Det material som är underlag för bilden.
d Glas
e Syntetiskt material
Plast, vinyl med mera, särskilt för OH-bilder.
Fotografisk film, se säkerhetsfilm (kod j) eller anna fotografisk film (kod k).
j Fotografisk säkerhetsfilm
Används i flertalet kommersiellt framställda diabilder och bildband.
k Fotografisk film, ej säkerhetsfilm
m Samling i blandade material
För resurser som består av flera bilder med olika material.
o Papper
Alla cellulosabaserade kvaliteter.
u Okänt material
z Annat material
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Ljud och dess plats
_ Ljud saknas
a Ljud finns på samma bärare.
b Ljud finns på separat bärare.
Exempel: Ljudkassett till diabildssvit, med signaler för bildväxling.
u Okänt om ljud finns eller ej
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06 Ljudbärare
Samspelar med de uppgifter som kodas i 007/05 (ljud och dess plats) och 007/07 (mått). Typiska ljudbärare är:
i) Optiska och/eller magnetiska spår, antingen på filmspole eller i kassett/magasin.
ii) Ljud- elller videoband, på spole eller i kassett/magasin.
iii) Ljud- eller videoskiva.

_
Ljud saknas
Resursen är stum.
a Optiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.
b Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm
c Magnetiskt ljudband i magasin
d Ljudskiva
Grammofonskiva eller CD-skiva.
e Magnetiskt ljudband på spole
f Magnetiskt ljudband i kassett
g Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.
h videoband
Spåret finns på separat fysisk enhet.
i Videoskiva
Spåret finns på separat fysisk enhet.
u Okänd ljudbärare
z Annan ljudbärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/07 Mått
För bildband anges bredd, övriga kodas höjd x bree. Måttangivlese för bildband och transparanger inkluderar monteringen.
Om koden inte stämmer exakt, anges z. För OH-bilder får dock närmaste kod anges.
a 8 mm (filmbredd)
b Super-8 / Single 8 mm (filmbredd)
c 9,5 mm (filmbredd)
d 16 mm (filmbredd)
e 28 mm (filmbredd)
f 35 mm (filmbredd)
g 70 mm (filmbredd)
j 2 x 2 tum (5 x 5 cm) (diabild)
Avser diapositiv inklusive ram
k 2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild)
Avser diapositiv inklusive ram
s 4 x 5 (10 x 13 cm) (OH-bild) 
t 5 x 7 (13 x 18 cm) (OH-bild)
u Okänd storlek
v 8 x 10 tum (21 x 26 cm) (OH-bild)
w 9 x 9 tum (23 x 23 cm) (OH-bild)
x 10 x 10 tum (26 x 26 cm) (OH-bild)
y 7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild)
z Annan storlek
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/08 Montering
typ av stödjande montering för diabilder och transparanger.

_
Stödjande montering saknas
Exempel: Bildband
c Papp
d Glas
Glas som skyddar bilden men som ej bär den.
e Syntetiskt material
Plast, nylon, etc
h Metall
Används vanligen för större bilder som kräver stabilt stöd.
j Metall och glas
Metallen är ram för en eller två glasbitar som skyddar bilden.
k Syntetiskt material och glas
Plasten etc är ram för en eller två glasbitar som skyddar bilden.
m Blandad montering
För resurser som består av flera enheter med olika montering.
u Okänd montering
z Annan montering
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar