Paket (R)

007/00 : o

ANVÄNDS EJ

 

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

Då koder med specifik betydelse ej definierats för denna materialtyp används ej fältet i aktiv katalogisering i Sverige.

De för MARC21 definierade koderna är:

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) o Paket W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) u Ospecificerad bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar