Musiknoter (R)

007/00 : q

ANVÄNDS EJ

 

Om resursen är eller innehåller musiknoter skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för de delar av dokumentet där dessa finns.

Då koder med specifik betydelse ej definierats för denna materialtyp används ej fältet i aktiv katalogisering i Sverige.

De för MARC21 definierade koderna är:

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) q Musiknoter W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) u Ospecificerad bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar