Mikroformer (R)

007/00 : h

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) h Mikroform
Manifestation på genomskinligt eller ogenomskinligt underlag i alltför liten storlek för att vara tillgängliga utan förstoringsutrustning. Manifestationerna kan vara producerade antingen direkt som original eller som förminskningar av existerande text- eller bilddokument.
TW
/01 Särskild bärarkategori W
Jfr fätl 338 (Bärartyp) a Fönsterkort
b Mikrofilmsmagasin
c Mikrofilmskassett
d Mikrofilmsspole
e Mikrofiche
f Mikrofichekassett
g Mikrokort
h Mikrofilmsremsa
j Mikrofilmsrulle
u Ospecificerad bärare
z Annat bärare
Exempel: mikrochip, mikropunkt
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Polaritet
a Positiv polaritet
Ljus bakgrund.
b Negativ polaritet
Ljus text på mörk bakgrund.
m Positiv och negativ polaritet i kombination,
u Okänd polaritet
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Mått
För filmremsa kodas bredd, för övriga höjd x bredd. Om ingen kod passar exakt används z.
a 8 mm (filmbredd)
d 16 mm (filmbredd)
f 35 mm (filmbredd)
g 70 mm (filmbredd)
h 105 mm (filmbredd)
l 3 x 5 tum (8 x 13 cm) (höjd x bredd)
m 4 x 6 tum (11 x 15 cm) (höjd x bredd)
o 6 x 9 tum (16 x 23 cm) (höjd x bredd)
p 3 1/4 x 7 3/8 tum (9 x 19 cm) (höjd x bredd)
Normalstorlek för fönsterkort.
u Okänd storlek
z Annan storlek
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Förminskningsgrad, kodad
Avser att kategorisera förminskningen.
a Låg förminskning (mindre än 16:1)
b Normal förminskning (15:1 - 31:1)
c Stark förminskning (30:1 - 61:1)
d Mycket stark förminskning (60:1 - 91:1)
e Ultrastark förminskning (mer än 90:1)
u Okänd förminskningsgrad
v Varierande förminskningsgrad
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06-08 Förminskningsgrad, exakt
0 Förminskningsgrad
Förminskningsgraden anges med tre siffror (högerjusterad, inledande nollor). Okänd siffra ersätts med bindestreck.
--- Okänd förminskningsgrad
||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/09 Färg
b Svartvit
c Flera färger
m Blandat färgstatus
u Okänd färgstatus
z Annan färgstatus
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/10 Filmemulsion
a Silverhalid
b Diazo
c Vesikulär emulsion
m Blandade emulsioner
n Ej tillämplig
Exempel: Mikrokort
u Okänd emulsionstyp
z Annan emulsionstyp
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/11 Generation
a Första generation
Masterfilm
b Tryckmaster
Master för att producera brukskopior.
c Brukskopia
m Olika generationer i samma mikroform
u Okänd generation
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/12 Filmbas
a Säkerhetsfilm
Exakt typ ej känd eller angiven.
c Säkerhetsfilm av acetat.
Exakt acetattyp ej känd eller angiven.
d Säkerhetsfilm av diacetat
i Nitratfilm
m Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm
n Ej tillämplig
Exempel: Mikrokort
p Säkerhetsfilm av polyester
r Blandning av olika typer säkerhetsfilm
t Säkerhetsfilm av triacetat
u Okänd filmbas
z Annan filmbas
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar