Ljudupptagningar (R)

007/00 : s

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) s Ljudupptagning W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) d Ljudskiva
Både analoga och digitala.
e Ljudcylinder
g Ljudmagasin
Behållare innehållande ett ändlöst ljudband.
i Filmljudspole
"Sound-track film" ej avsett att beledsaga grafiska bilder. Används även när det inte känt om ljudupptagningen är avsedd att beledsaga bilder.
q Ljudrulle
Perforerad pappersrulle för mekaniskt piano eller dylikt.
r Fjärranslutning
s Ljudkassett
Behållare med två spolar.
t Ljudspole
Öppen spole, som kräver tomspole i utrustningen.
u Ospecificerad bärare
w Ljudtråd
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Hastighet
a 16 varv per minut (skiva)
b 33 1/3 varv per minut (skiva)
c 45 varv per minut (skiva)
d 78 varv per minut (skiva)
e 8 varv per minut (skiva)
f 1,4 meter per sekund (skiva)
Avser den effektiva rotationshastigheten.
h 120 varv per minut (cylinder)
i 160 varv per minut (cylinder)
k 15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
l 1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
m 3 ¾ tum per sekund (rulle, kassett, spole)
n Ej tillämplig
o 7 ½ tum per sekund (rulle, kassett, spole)
p 15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
r 30 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Sällsynt.
u Okänd hastighet
z Annan hastighet
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Ljudkonfiguration
m Enkanalsljud (mono)
q Fyr- eller flerkanaligt ljud
s Tvåkanalsljud (stereo)
u Okänd ljudkonfiguration
z Annan ljudkonfiguration
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Spår
Avser ljudskivor och ljudcylindrar.
m Mikrospår
Normalt för 16-, 33- och 45-varvsskivor. Hit även finspåriga cylindrar (160 varv per minut / 200 spår per tum).l
n Ej tillämplig
Normalt för band och CD.
s Standardspår
Normalt för 78-varvsskivor. Hit även grovspåriga cylindrar (120 varv per minut / 100 spår per tum).
u Okänd spårtyp
z Annan spårtyp
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06 Storlek
Avser ljudsspolar (diameter), ljudskivor (diameter), ljudkassetter, ljudmagasin och ljudcylindrar.
a 3 tum (diameter)
b 5 tum (diameter)
c 7 tum (diameter)
d 10 tum (diameter)
e 12 tum (diameter)
f 16 tum (diameter)
g 4 ¾ tum eller 12 cm (diameter)
Hit CD-skivor.
j 3 7/8 x 2 ½ tum (höjd x bredd)
Standardstorlek för kompakta ljudkassetter.
n Ej tillämplig
Kan till exempelt vara ljudupptagning tillgänglig via Internet.
o 5 ¼ x 3 7/8 tum (höjd x bredd)
Standardstorlek för ljudmagasin.
s 2 ¾ x 4 tum (diameter x längd)
Avser ljudcylindrar
u Okänd storlek
z Annan storlek
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/07 Magnetbandets bredd
l 1/8 tum
Standardbredd för bandkassetter.
m ¼ tum
Normalbredd för bandmagasin och bandspolar.
n Ej tillämplig.
Resursen är ej inspelad på band.
o ½ tum.
Normalbredd i studioinspelningar och andra professionella upptagningar.
p 1 tum
Vanligt i studioinspelningar.
u Okänd bandbredd
z Annan bandbredd
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/08 Antal spår på bandet
a Ett spår
b Två spår.
Används för stereo i en riktning eller för mono i två riktningar.
c Fyra spår.
Används för tvåkanals stereo i två riktningar på standardkassetter eller för fyrkanalig stereo i en riktning.
d Åtta spår
Används för en-, två- eller fykanalsljud. Normalvärde för bandmagasin.
e Tolv spår
Används vid studioinspelningar och andra professionella upptagningar.
f Sexton spår
n Ej tillämplig
Resursen är ej lagrad på band.
u Okänt antal spår
z Annat antal spår
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/09 Typ eller generation
Avser ljudskivor, ljudcylindrar och ljudband.
a Masterband
b Master för att producera brukskopior
Kopia av masterbandet.
d Negativ modermatris
Mellanstadium mellan inspelning och positiv matris.
i Direktinspelning
Inte avsedd att mångfaldigas.
m Massproducerat exemplar
Normalt för kommersiella produkter.
n Ej tillämplig
Resursen ligger inte på skiva, cylinder eller band.
r Positiv modermatris
Mellanstadium mellan negativ modermatris och pressmatris.
s Pressmatris
"Stamper". Negativ metallmatrisanvänd för att producera brukskkopior.
t Provpressning
u Okänd generation
z Annan generation
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/10 Material
a Lackerat material.
Material ej specificerat.
Se även kod g (lackerat glas), i (lackerad aluminium) och r (papper med lack- eller järnoxidyta).
c Acetatbas med järnoxidyta
Exempel: Band, "magnabelts"
g Lackerat glas
i Lackerad aluminium
l Metall
Exempel: Stanniol, aluminum, tråd, metallband
m Plastbas med metallyta
Exempel: CD (metallfolie på plastbas)
n Ej tillämplig
p Plast
Exempel: Vinyl (33- och 45-varvsskivorna)
r Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
s Shellack
Exempel: 78-varvsskivorna
u Okänt material
w Vax
z Annat material
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/11 Spårskärning
Avser ljudskivor och ljudcylindrar.
h Vertikal skärning
"Hill-and-dale cutting". Standardskärning för ljudcylindrar. Användes även för vissa tidiga ljudskivor.
l Horisontell eller kombinerad skärning
Enkanaliga skivor har enbart horisontell skärning, stereoskivor har i regel kombinerad skärning.
n Ej tillämplig
Informationsbäraren har ej spår som en nål skall följa (CD, band).
u Okänd skärning
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/12 Inspelningsprotokoll
a NAB standard
b CCIR standard
c Dolby-B
Kan ha beteckningen "DD".
d DBX
e Digital
Digital avspelningsutrustning krävs.
f Dolby-A
g Dolby-C
h CX
n Ej tillämplig
Särskilda uppgifter om protokoll saknas.
u Okänt protokoll
z Annat protokoll än ovan nämnda
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/13 Inspelnings- och lagringsteknik
Avser den ursprungliga upptagningen (originalinspelningen).
a Akustisk inspelning i direkt miljö
I regel endast före ca 1929.
b Elektronisk inspelning i direkt miljö
Magnetisk mellanlagring har ej förekommit. Ur bruk ca 1950.
d Digital lagring
Inspelningen lagrades digitalt. Digital uppgradering av äldre inspelning faller ej under denna kod.
e Analog elektronisk lagring
Upptagningen gjordes analogt på magnetiskt medium (band). Det normala mellan ca 1950 och 1980.
u Okänd teknik
z Annan teknik
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2018-03-16

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar