Kartor (R)

007/00 : a

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) a Karta
Hit ej glober, se 007/00 d.
W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) d  Atlas
g Enkel karta i diagramform
j Karta.
En himlakropps yta, hel eller delvis, i tvådimensionell återgivning.
k Profil.
Presentation av ett plan vinkelrätt mot en himlakropps yta.
q Modell
r Fjärranalysbild
För detaljerad kodning, använd 007/00 r (fjärranalysbilder).
s Sektion.
Profil med bakomliggande strukturer.
u Ospecificerad bärare
y Perspektivbild
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Färg
a Kartan är i en färg
Hit även svartvita kartor.
c Kartan är i flera färger
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Material
a Papper, papp
Alla sorters cellulosa utom trä.
b Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.
c Sten
d Metall
e Syntetiskt material
Hand- eller maskintellverkat konstmaterial, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinul (kod l).
f Skinn
Hit endast obearbetat djurskinn eller obearbetad djurhud.
Se även läder (kod v), pergament (kod w) och velin (kod n).
Vid tveksamhet föredras kod v (läder).
g Textil
Används för alla textilier, vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.
i Plast
Se även kod l (vinyl).
j Glas
l Vinyl
Vid tveksamhet föredras kod i (plast).
n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur.
Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).
p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.
q Positivt foto på mjuk bas
Exempel: Diapositiv på film
r Negativ fotografisk bild på mjuk bas.
Exempel: Fotonegativ på film
s Positivt foto på hård bas.
Exempel: Diapositiv på glasplåt
t Negativ fotografisk bild på hård bas.
Exempel: Negativ glasplåt
u Okänt material
v Läder
Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n).
Se även skinn (kod f).
w Pergament
Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numer även till finare bokbinderiarbeten.
y Annan bas
Annat än q, r, s, t.
z Annat material
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Typ av reproduktion
f Faksimil
n Ej tillämplig.
Resursen är ej en reproduktion.
u Okänd reproduktionstyp
z Reproduktion men ej faksimil
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06 Produktionstekniska detaljer
a Blåkopia
b Fotokopia
c Korrekturavdrag, färgprov
d Kopia på film
u Detaljer okända
z Andra detaljer
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/07 Positiv eller negativ polaritet
Avser endast fotokopior och fotografiska avbildningar.
a Positiv polaritet
Mörkt mot ljus bakgrund.
b Negativ polaritet
Ljust mot mörk bakgrund.
m Positiv och negativ polaritet i kombination
n Ej tillämplig
Resursen är inte en fotografisk reproduktion.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2018-03-16

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar