Glober (R)

007/00 : d

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) d Glob
Modell av himlakropp i form av ett klot med kartbild på ytan.
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) a Himmelsglob
b Planet- eller månglob
Annan än Jorden och dess måne.
c Jordglob
e Månglob
Avser Jordens måne.
u Ospecificerad bärare
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Färg
a Globen är i en färg
c Globen är i flera färger
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Material
Avser materialet i globen.
a Papper, papp
Alla sorters cellulosa utom trä (se kod b).
b Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.
c Sten
d Metall
e Syntetiskt material
Hand- eller maskintillverkat konstmaterial, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinyl (kod l).
f Skinn
Hit endast obearbetat djurskinn eller obearbetad djurhud.
Se även läder (kod v), pergament (kod w) och veling (kod n).
Vid tveksmhet föredras kod v (läder).
g Textil
Används för alla textilier, vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.
p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.
u Okänt material
z Annat material
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Typ av reproduktion
f Faksimil
n Ej tillämplig
Resursen är ej en reproduktion.
u Okänd reproduktionstyp
z Reproduktion men ej faksimil
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar