Fjärranalysbilder (R)

007/00 : r

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) r Fjärranalysbild
Detaljerad teknisk beskrivning av karta eller annan bild som framställts med hjälp av fjärranalysutrustning såsom kamera, dator, laser, radiofrekvensmottagere, radarsystem, seismograf etc.
Kan även kodas som karta med särskild bärarbeteckning fjärranalysbild (007/00-00-01 : ar).
W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) u Ospecificerad bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Sensorns placering
Avser sensorns placering i förhållande till avbildad yta.
a Ytan av himlakroppen ifråga
b Ovan ytan, inom himlakroppens atmosfär
c I rymden
Utanför atmosfären, från satellit eller dylikt i omlopp.
n Ej tillämplig
u Okänd placering
z Annan placering
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Sensorns riktning
Avser vinkeln mellan sensorns arbetsriktning och avbildad yta.
a Sned vinkel
Vinkel mellan 0 och 45 grader.
b Brant vinkel
Vinkel från 45 grader och uppåt, dock ej vertikal.
c Vertikal
Vinkeln 90 grader.
n Ej tillämplig
Vinkeln irrelevant för bilden.
u Okänd vinkel
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Molntäcke
Avser molntäcket vid tidpunkten för undersökningen.
0 0 – 9 %
1 10 – 19 %
2 20 – 29 %
3 30 – 39 %
4 40 – 49 %
5 50 – 59 %
6 60 – 69 %
7 70 – 79 %
8 80 – 89 %
9 90 – 100 %
n Ej tillämplig
Molntäcket är irrelevant.
u Molntäcket okänt
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06 Plattform (typ av konstruktion)
a Ballong
Även annat lättare än atmosfären.
b Flygplan på låg höjd (under 9.000 meter)
c Flygplan på medelhöjd (9.000 - 15.000 meter)
d Flygplan på hög höjd (över 15.000 meter)
e Bemannad rymdfarkost
f Obemannad rymdfarkost
g På fast mark på himlakroppens yta
h Flytande på havsyta
i Nersänkt i hav
n Ej tillämplig
Positionen irrelevant för resursen.
u Okänd plattform
z Annan plattform
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/07 Plattform (användningsområde)
a Meteorologisk kartläggning
b Företeelser på himlakroppens yta
c Undersökning av världsrymden
m Kombinerade användningar
n Ej tillämplig
u Okänd användning
z Annan användning
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/08 Typ av sensor
a Aktiv
Mäter återkastade ekon av signaler som den själv sänder ut.
b Passiv
Mäter inkommande signaler utan att själv påverka objektet.
u Okänd typ
z Annan typ än ovan angivna
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/09-10 Typ av information
Avser vilket spektrum sensorn arbetat i.
aa Synligt ljus
da Near infrared
db Middle infrared
dc Far infrared
dd Thermal infrared
de Shortwave infrared (SWIR)
df Reflective infrared
dv Combinations
dz Other infrared data
ga Sidelooking airborne radar (SLAR)
gb Synthetic aperture radar (SAR)-Single frequency ...
gc SAR-multi-frequency (multichannel)
gd SAR-like polarization
ge SAR-cross polarization
gf Infometric SAR
gg Polarmetric SAR
gu Passive microwave mapping
gz Other microwave data
ja Far ultaviolet
jb Middle ultraviolet
jc Near ultraviolet
jv Ultraviolet combinations
jz Other ultraviolet data
ma Multi-spectral, multidata
mb Multi-temporal
mm Combination of various data types
nn Not applicable
pa Sonar---water depth
pb Sonar--bottom topography images, sidescan
pc Sonar--bottom topography, near surface
pd Sonar--bottom topography, near bottom
pe Seismic surveys
pz Other acoustical data
ra Gravity anomaies (general)
rb Free-air
rc Bouger
rd Isostatic
sa Magnetic field
ta Radiometric surveys
uu Unknown
zz Other
|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar