Ospecificerade bärartyper (R)

007/00 : z

ANVÄNDS EJ

 

Om resursen är eller innehåller andra kategorier än de här nämnda (a-v) skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper.

Då koder med specifik betydelse ej definierats för denna bäratyp används ej fältet i aktiv katalogisering i Sverige.

De för MARC21 definierade koderna är:

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) z Annan kategori W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) m Flera bärare finns
u Ospecificerad bärare
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Som exempel på fältet anges i MARC21-dokumentationen:

  • zz i katalogposter för föremål.
  • zm i katalogposter för sammansatta objekt vars delar ej specificerats i individuella 007-fält.

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar