866-868 Oformaterade beståndsfält

Fält 866-868 kan normalt endast förekomma i beståndsposter för fortlöpande (seriella & integrerande) resurser och huvudposter i flerbandsverk.

Fält 866 finns även i delar till flerbandsverk som konverterats från LIBRISIII-format, och innehåller då ett inledande #8 med syntaxen <länknummer>.<sekvensnummer>\c . Koden "\c" indikerar här att uppgiften avser flerbandsverket som helhet]. Se även kommentar till länkdelfält #8.

Summarisk beståndsuppgift måste alltid anges i fält 866 även om uppgiften anges i 853-855 (publikationsmönster) resp. 863-865 (formaterad beståndsuppgift).

866 Oformaterad beståndsuppgift - Huvudpublikation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Beståndsnivå

Normalvärde är blank (beståndsnivå ej angiven) eller "3" (summarisk beståndsnivå)

_ = Beståndsnivå ej angiven

3 = Beståndsnivå 3 (summarisk)

4 = Beståndsnivå 4 (detaljerad)

5 = Beståndsnivå 5 (detaljerad med exemplarinformation)

Andra indikator (Ind. 2) Beståndsstandard

Normalvärde är blank (beståndsstandard ej angiven) eller "1" (ISO 103 24)

_ = Uppgift saknas

1 = ISO 103 24 (ANSI/NISO Z29.71)

2 = ANSI Z39.42

7 = System för beståndsuppgift specificerad i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Beståndsuppgift (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 System för beståndsuppgift (då ind 2 = 7)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se delfält 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält

867 Oformaterad beståndsuppgift - Bihang etc. (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Beståndsnivå

_ = Beståndsnivå ej angiven

3 = Beståndsnivå 3 (summarisk)

4 = Beståndsnivå 4 (detaljerad)

5 = Beståndsnivå 5 (detaljerad med exemplarinformation)

Andra indikator (Ind. 2) Beståndsstandard

_ = Uppgift saknas

1 = ISO 103 24 (ANSI/NISO Z29.71)

2 = ANSI Z39.42

7 = System för beståndsuppgift specificerad i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Beståndsuppgift (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 System för beståndsuppgift (då ind 2 = 7)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se delfält 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält

868 Oformaterad beståndsuppgift - Index etc. (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Beståndsnivå

_ = Beståndsnivå ej angiven

3 = Beståndsnivå 3 (summarisk)

4 = Beståndsnivå 4 (detaljerad)

5 = Beståndsnivå 5 (detaljerad med exemplarinformation)

Andra indikator (Ind. 2) Beståndsstandard

_ = Uppgift saknas

1 = ISO 103 24 (ANSI/NISO Z29.71)

2 = ANSI Z39.42

7 = System för beståndsuppgift specificerad i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Beståndsuppgift (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 System för beståndsuppgift (då ind 2 = 7)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se delfält 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält

 

Senast uppdaterad: 2009-05-27