600-69X Lokala ämnesordsfält

Ämnesord, indextermer och genrebeteckningar (fält 600-655) registreras företrädesvis i den bibliografiska posten. Motsvarande fält i beståndsformatet används normalt bara i följande fall:

  • då ämnesordet etc. avser aspekt som huvudsakligen eller endast är av lokalt intresse, eller
  • då ämnesordet etc. hämtats från en ämnesordslista av utpräglat lokal karaktär.

Se även Bibliografiska formatet.

600 Lokalt ämnesord - Personnamn (R)

Se Bibliografiska formatet fält 600.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn

3 = Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde.

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej.

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)
c Särskiljande tillägg (R)
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Attribuerande tillägg (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

610 Lokalt ämnesord - Institutionsnamn (R)

Se Bibliografiska formatet fält 610.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde.

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej.

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
d Konferensår/Fördragsdatum (R)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

611 Lokalt ämnesord - Konferensnamn (R)

Se Bibliografiska formatet fält 611.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Fältet kan även användas för lokal förvärvsuppgift.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

_ = Uppgift saknas

0 = Namn inlett med inverterat personnamn. Används ej i AACR-baserade fält.

1 = Namn på administrativ enhet. Används ej i AACR-baserade fält.

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde.

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej.

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
c Konferensort (R)
d Konferensår/Fördragsdatum (R)
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Konferensnamn, när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR-baserade fält
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

630 Lokalt ämnesord - Uniform titel (R)

Se Bibliografiska formatet fält 630.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerande tecken

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

_ = Uppgift saknas

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde.

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej.

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR) Används normalt ej
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 648 Lokalt ämnesord - Kronologisk term (R)

Se Bibliografiska formatet fält 648.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

_ = Uppgift saknas

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde.

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej.

Delfält

D Innehåll Anm
a Kronologisk term (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

650 Lokalt ämnesord - Term (R)

Se Bibliografiska formatet fält 650.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

_ = Uppgift saknas

0 = Nivå ej specificerad

1 = Primär

2 = Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

_ = Uppgift saknas

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)
b Term som följer geografiskt namn som sökelement (NR)
c Plats för en händelse (NR)
d Tidsangivelse för en händelse (NR)
e Funktionsterm (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
För Svenska ämnesord, använd koden sao.
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
 

651 Lokalt ämnesord - Geografiskt namn (R)

Se Bibliografiska formatet fält 651.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

_ = Uppgift saknas

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde.

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej.

Delfält

D Innehåll Anm
a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)
e Funktionsterm (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

653 Lokal Indexterm - Okontrollerad (R)

Se Bibliografiska formatet fält 653.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

_ = Uppgift saknas

0 = Nivå ej specificerad

1 = Primär

2 = Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Typ av term eller namn

_ = Uppgift saknas

0 = Allmän indexterm

1 = Personnamn

2 = Institutionsnamn

3 = Konferensnamn

4 = Kronologisk term

5 = Georgariskt namn

6 = Term för genre/form

Delfält

D Innehåll Anm
a Okontrollerad term (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

655 Lokal Indexterm - Genre/Form (R)

Se Bibliografiska formatet fält 655.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av sökelement

_ = Standard

0 = Fasetterad

1 = Primär

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

_ = Uppgift saknas

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Genre/form: uppgift eller fokusterm (NR)
b Term som inte är fokusterm (R)
c Kod/beteckning för fasett eller hierark (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2

Kod för ämnesordssystem (NR)

6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

698 Lokala ämnesord/rubriker (övriga) (R)

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod (NR)
b Ämnesord/Rubrik (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2018-03-21