001-008 Kontrollfält

001 BestID (postens kontrollnummer) (NR)

/P K Innehåll N
/00- Beståndspostens unika kontrollnummer i LIBRIS. Numret visas i katalogfönstrets övre ram. A

 

003 Systemkod (NR)

FÖREKOMMER EJ I LIBRIS BESTÅNDSFORMAT

 

/P K Innehåll N
/00- Namn på system vars bibID angivits i fält 001.

 

004 BibID för sammanhörande bibliografisk post (NR)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

/P K Innehåll N
/00-

 

005 Tidpunkt för senaste uppdatering av posten (NR)

/P K Innehåll N
/00-15 Anges på tiondels sekund när. Alla typer av uppdatering registreras maskinellt. A
Format (ISO 8601): yyyymmddhhmmss.f  (år, månad, dag, timme, minut, sekund, tiondels sekund).

 

007 Koder för fysiska bäraregenskaper (NR)

Se även Bibliografiska formatet fält 007.

/P K Innehåll N
/00
a Kartor
c Digitalt lagrade resurser
d Glober
f Taktila resurser
g Projicerbara stillbilder
h Mikroformer
k Bilder
m Spelfilmer
o Paket
q Musiknoter
r Fjärranalysbilder
s Ljudupptagningar
t Textresurser
v Videoupptagningar
z Ospecificerade bärartyper

 

 

008 Beståndsinformation i kodform (NR)  O

32 positioner

/P K Innehåll N
/00-05 Datum då posten upprättades A
Anges i formen yymmdd (år, månad, dag) och ändras aldrig.
/06 Förvärvsstatus
0 Okänd status
1 Annan status
2 Avslutad
3 Beställd
4 Löpande
5 Ej löpande
_ Uppgift saknas. LIBRIS-definierad kod S
| Inget försök att koda. Normalvärde
/07 Förvärvssätt
c Kooperativ/Konsortium
d Deposition
e Byte
f Gratis
g Gåva
l Pliktleverans
m Medlemskap
n Inköpt och bekostat av extern organisation
p Köp
q Hyra
u Förvärvssätt ej specificerat
z Annat förvärvssätt
| Inget försök att koda. Normalvärde
/08-11 Förväntad sluttid för förvärv
Avser fortlöpande (seriella och integrerande) resurser och huvudposter till flerbandsverk. Tidpunkt (år, månad) anges i formen yymm.
0 Uppgift om eventuell sluttid kodas ej. Normalvärde
uuuuu Förvärvet skall avslutas, men tidpunkt ej fastställd.
_____ Förvärvet skall fortsätta / Ej tillämpligt
/12 Generell bevarandepolicy
0 Okänt
1 Annat beslut om bevarande
2 Sparas (ersätts med uppdateringar)
3 Endast provhäfte sparas
4 Ersätts av mikromedium
5 Sparas (ersätts av kumulering eller ny utgåva)
6 Sparas begränsad tid
Kan specificeras i 008/13-15 nedan.
7 Sparas ej
8 Sparas
_ Uppgift saknas / Ej tillämplig. LIBRIS-definierad kod S
| Inget försök att koda. Normalvärde
/13 Specifik bevarandepolicy: Typ av bevarande
Samverkar med 008/14-15. Se även 008/12 kod 6 ovan.
_ Uppgift saknas / Ej tillämplig
l Senaste/Löpande del(ar) sparas. (Kod l = bokstav.)
p Även tidigare delar sparas
| Inget försök att koda. Normalvärde
/14 Specifik bevarandepolicy: Längd av bevarad svit - antal  
Samverkar med 008/13 och 15. Se även 008/12 kod 6 ovan.
_ Uppgift saknas / Ej tillämplig
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
| Inget försök att koda. Normalvärde
/15 Specifik bevarandepolicy: Längd av bevarad svit - sort/delord
Samverkar med 008/13-14. Se även 008/12 kod 6 ovan.
_ Uppgift saknas / Ej tillämplig
m Månad/Månader
w Vecka/Veckor
y År
e Utgåva/Utgåvor
i Del/Delar
s Supplement
| Inget försök att koda. Normalvärde
/16 Fullständighet
Avser fortlöpande (seriella & integrerande) resurser och huvudposter till flerbandsverk.
0 Annat (t.ex. att vissa delar endast sparas under begränsad tid)
1 Fullständig
2 Ofullständig
3 Enstaka delar
4 Ej tillämpligt (monografiskt ettbandsverk)
| Inget försök att koda. Normalvärde
/17-19 Antal exemplar
Anges med siffror, t.ex. 001, 002, 010.
1 1 ex. / Uppgift om antal exemplar kodas ej. Normalvärde
/20 Utlånepolicy
Kan preciseras i fält 845.
a Utlånas
b Utlånas ej
c Kopieras ej
l Begränsad utlåning (villkor anges i fält 845). (Kod l = bokstav.)
u Utlånepolicy ej specificerad
| Inget försök att koda. Normalvärde
/21 Reproduktionspolicy
Kan preciseras i fält 845.
a Får reproduceras
b Får ej reproduceras
u Reproduktionspolicy ej specificerad
| Inget försök att koda. Normalvärde
/22-24 Språkkod
Avser språk för data som kodats i fält 863-865. Se språkkoder.
||| Inget försök att koda. Normalvärde
/25 Underlag för beståndsuppgift F
0 Beståndsuppgiften gäller ett exemplar
1 Beståndsuppgiften gäller två eller flera exemplar
_ Uppgift saknas. LIBRIS-definierad kod S
| Inget försök att koda. Normalvärde
/26-31 Datum för beståndsuppgiften
Datum anges i formen yymmdd (år, månad, dag).
0 Datumuppgift kodas ej. Normalvärde

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar