000 Postetikett och Directory

000 Postetikett / Leader (NR) O

24 positioner

/P K Innehåll N
/00-04 Postlängd (enligt ISO 2709) AX
Maskingenerad nummersträng som specificerar hela postens längd.
/05 Poststatus O
c Rättad eller reviderad post A
d Borttagen post. Används ej.
n Ny post A
/06 Posttyp O
Avser Bibliografisk nivå (000/07) i sammanhörande bibliografisk post.
u Postttyp ej specificerad
v Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar)
x Monografisk resurs
y Fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs
/07 Statistik/Produkter S
LIBRIS-definierad position

Enställig statistikkod, som kan användas för katalogiseringsstatistiska avgränsningar vid sökning LIBRIS (webbsök). Exempel: FORVDAT:(Lhum 201005x) NOT STAT:(Lhum noll).
Läs mer på LIBRIS webbplats, sidan om Statistik - Katalogisering & nyförvärv.

_ Löpande katalogisering / Odefinierat
I LIBRIS (webbsök) sökbart med kodordet noll.
Posten statistikförs som löpande nyförvärv/Posten medtas i nyförvärvslista.
o Undertrycks i nyförvärvslista
Posten statistikförs som retrospektivt katalogiserad/Posten undertrycks i nyförvärvslista.
r Retrospektiv katalogisering
I LIBRIS (webbsök) sökbart med kodordet retro.
Posten statistikförs som retrospektivt katalogiserad/Posten medtas i nyförvärvslista.
/08 Icke definierad position F
_
/09 Teckenuppsättning
Se Bibliografiska formatet 000/09
_ MARC-8. Används ej.
a UCS/Unicode FX
/10 Indikatorräknare (enligt ISO 2709)
Se Bibliografiska formatet 000/10
FX
2
/11 Delfältsräknare (enligt ISO 2709)
Se Bibliografiska formatet 000/11
FX
2
/12-16 Utgångspositon för postens variabla fält (enligt ISO 2709) ("base address of data")
Se Bibliografiska formatet 000/12-16
AX
/17 Beståndsnivå O
Enligt ISO 10324 resp. ANSI/NISO Z39.57 & Z39.81.
1 Nivå 1 (grundnivå endast 852). Normalnivå för monografier
2 Nivå 2. Används f.n. ej.
3

Nivå 3 (summariskt bestånd i 853-855 och/eller 86X):

  • Normalnivå för fortlöpande och integrerande resurser.
  • Beståndpost med nivå 3 måste innehålla minst ett fält 866.
4 Nivå 4 (detaljerat bestånd i 853-855 och/eller 86X)
5 Nivå 5 (detaljerat bestånd, inkl. exemplarinformation, i 853-855 och/eller 86X)
u Nivå ej specificerad
z Annan nivå
/18 Exemplarinformation
i Exemplarinformation (87X finns i posten)
n Exemplarinformation finns ej (87X saknas i posten). Normalvärde
_ Ej specificerad
/19 Icke definierad position F
_
/20-23 "Entry map" (enligt ISO 2709)
Se Bibliografiska formatet 000/20-23
FX
4500

 

--- Directory (enligt ISO 2709) A X

Se även Bibliografiska formatet fält 000

/P K Innehåll N
/00-02 Fält
/03-06 Fältlängd
/07-11 Utgångsposition för fältet

 

Senast uppdaterad: 2010-10-27

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar