7XX Länkfält för sökelement

Fält 700-788 används för att länka till korresponderande auktoritetsposter i annat system, t.ex. Library of Congress Authorities eller Library of Congress Subject Headings (LCSH).

700 Länkfält - Personnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn

3 = Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)
c Särskiljande tillägg (R)
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
j Attribuerande tillägg (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
r Tonart (musik) (R)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R)
Unikt kontrollnummer i det auktoritetssystem som 7XX-formen har hämtats från. Nummer i delfält #0 skall föregås av organisationskod inom parentes. Organisationskod för Library of Congress Authorities är DLC.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

700 #0

Unikt kontrollnummer i det auktoritetssystem som 7XX-formen har hämtats från. Nummer i delfält #0 skall föregås av organisationskod inom parentes.

Organisationskod för Library of Congress Authorities är DLC.

100 0 _ #a Kristina,  #c drottning av Sverige, #d 1626-1689
700 0 0 #a Christina, #c Queen of Sweden, #d 1626-1689 #0 (DLC)n 50047934

 

Delfält #0 behöver normalt inte anges i länkfält 750.

710 Länkfält - Institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
d Konferensår (R)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information  (R)
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (R)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

711 Länkfält - Konferensnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
c Konferensort (R)
d Konferensår (R)
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information  (R)
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Konferensnamn, när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR-baserade fält.
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

 

730 Länkfält - Uniform titel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
f Specificering: årtal för verk (R)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt  (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

 

747 Länkfält - Händelse (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_ = Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Händelsens namn (NR)
c Plats för händelsen (R)
d Datum för händelsen (NR)
g Övrig information (R)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 System för kod eller term (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

748 Länkfält - Kronologisk term (R) 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Kronologisk term som sökingång (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

750 Länkfält - Term (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)
b Term som följer geografiskt namn som sökelement (NR)
g Övrig information (R)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se även 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

 

750 #0

Länkmålets kontrollnummer behöver ej anges i fält 750.

Föredragen länkmetodik (utan delfält #0):

150 _ _ #a Film
750 _ 0 #a Motion pictures                             

 

Alternativ länkmetodik (med delfält #0):

150 _ _ #a Film
750 _ 0 #a Motion pictures #0 (DLC)sh 85088084

751 Länkfält - Geografiskt namn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Geografiskt namn (NR)
g Övrig information (R)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

755 Länkfält - Genre/Form (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Genre/form uppgift eller fokusterm (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R).  Se även 700#0.
2 Kod för genressystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

 

755 #0

DLC-PP är systemkod för Thesaurus for Graphic Materials (TGM):

155 _ _ #a Bromoljefotogtafier
755 _ 7 #a Bromoil prints #0 (DLC-PP)tgm001350 #2 gmgpc

762 Länkfält - Besättning (musik) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Besättning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

780 Länkfält - Allmän underindelning (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-/fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

781 Länkfält - Geografisk underindelning (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

782 Länkfält - Kronologisk underindelning (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

785 Länkfält - Formämnesord underindelning (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för länkformen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 Länkmålets kontrollnummer (R). Se 700#0.
2 Kod för genresystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR) LIBRIS-definierat delfält

 

788 Komplicerade länkfält (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Sökelement som hänvisas till (R)
i Förklarande text (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25