663-666 Komplicerade hänvisningar - Namn

Se fält 260 och 360 för komplicerade se- / se även-hänvisningar på ämnesord. 

663 Komplicerad se även-hänvisning - Namn (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Förklarande text (R)
b Sökelement som hänvisas till (R)
t Titel som hänvisas till (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

664 Komplicerad se-hänvisning - Namn (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Förklarande text (R)
b Sökelement som hänvisas till (R)
t Titel som hänvisas till (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

665 Historisk hänvisning (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Historisk hänvisning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

666 Förklarande allmän hänvisning - Namn (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Förklarande allmän hänvisning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2009-05-26