4XX Se-hänvisningar

Se även Auktoritetsarbete och Svenska ämnesord.

Hit även kyrillisk, grekisk, kinesisk eller annan icke-latinsk skriftartsform av det namn eller den titel/term som auktoriserats i fält 1XX.

Se även fält 880 respektive  Teckenregistrering i LIBRIS katalogsystem (avsnittet Hantering av icke-latinsk skrift).

400 Se-hänvisning från - Personnamn (R) Till Auktoritetsarbete (personer)

Se Lathund personer under Auktoritetsarbete respektive Personnamn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn

3 = Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)
c Särskiljande tillägg (R)
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R) Används normalt ej
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
j Attribuerande tillägg (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
r Tonart (musik) (R)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

410 Se-hänvisning från - Institutionsnamn (R)

Se även Lathund institutioner under Auktoritetsarbete respektive Institutionsnamn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
d Konferensår (R)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information  (R)
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (R)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

411 Se-hänvisning från - Konferensnamn (R)

Se även Lathund händelser och konferenser under Auktoritetsarbete respektive Institutionsnamn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn. Används ej i AACR-baserade fält.

1 = Namn på administrativ enhet. Används ej i AACR-baserade fält.

2 = Namn i rak följd. Normalvärde.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
c Konferensort (R)
d Konferensår (R)
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Konferensnamn, när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR-baserade fält.
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

430 Se-hänvisning från - Uniform titel  (R)

Se Lathund titlar under Auktoritetsarbete respektive Titlar som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
f Specificering: årtal för verk (R)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt  (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

447 Se-hänvisning från - Händelse (R)

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i Libris.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_ = Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_ = Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Händelsens namn (NR)
c Plats för händelsen (R)
d Datum för händelsen (NR)
g Övrig information (R)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

448 Se-hänvisning från - Kronologisk term (R)

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i Libris.

Se även Kronologiska ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kronologisk term (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

450 Se-hänvisning från - Term (R)

Se även Riktlinjer under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)
b Term som följer geografiskt namn som sökelement (NR)
g Övrig information (R)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Särskild tesauruskod (R)
Avser kod eller annan uppgift enligt kontrollerad ämnesordslista, som inte går att registrera på annan plats.
LIBRIS-definierat delfält 
 

451 Se-hänvisning från - Geografiskt namn (R)

Se även Geografiska namn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Geografiskt namn (NR)
g Övrig information (R)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

455 Se-hänvisning från - Genre/Form (R)

Se även Genrer/Form under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Genre/form uppgift eller fokusterm (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

462 Se-hänvisning från - Besättning (musik) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Besättning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

480 Se-hänvisning från - Allmän underindelning (R)

Se även Underindelningar (alfabetisk lista, särskilda listor) under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

481 Se-hänvisning från - Geografisk underindelning (R)

Se även Underindelningar under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

482 Se-hänvisning från - Kronologisk underindelning (R)

Se även Underindelningar (kronologiska listor) under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

485 Se-hänvisning från - Formämnesord underindelning (R)

Se även Underindelningar (formämnesord) under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
i Relationsbeteckning/-fras (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
4 Relationskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25