010-09X Nummer- och kodfält

010 LC-nummer (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 010 och Beståndsformatet fält 010.

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Unikt AuktID tilldelat av:

1. LC eller annan samarbetspartner i Name Ahthority Cooperative Program (NACO), respektive

2. LC för Library of congress Subject Headings (LCSH).

Se Bibliografiska formatet fält 010 för LC-numrets struktur.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a LC-nummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt LC-nummer (R)
8 Länk- och sekvensnummer (R)


014 Länk till sammanhörande bibliografisk post (R)

Se Beståndsformatet fält 014.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Länknummer (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

016 Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R)

Se Bibliografiska formatet fält 016 och Beståndsformatet fält 016.

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nationalbibliografisk instans

_ = Library and Archives Canada (LAC)

7 = Instans specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kontrollnummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt kontrollnummer (R)
2 Nationalbibliografisk instans (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

020 Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 020 och Beståndsformatet fält 020.

Svenska ISBN administreras av: ISBN Sverige.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISBN med eventuella kvalifikatorer (NR)
c Anskaffningsvillkor (NR)
q Bestämning (R)
z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

022 Internationellt standardserienummer (ISSN) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 022 och Beståndsformatet fält 022.

Svenska ISSN administreras av: ISSN Sverige.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISSN (NR)
l ISSN-L (NR)
m Annullerat ISSN-L (R)
y Felaktigt ISSN (R)
z Annullerat ISSN (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

024 Annan standardiserad identifikator (R)

Se Bibliografiska formatet fält 024 och Beståndsformatet fält 024.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av standardnummer eller -kod

7 = Standardnummer eller -kod specificerad i #2

8 = Ospecificerad typ av standardnummer eller -kod

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Standardnummer eller -kod (NR)
c Anskaffningsvillkor (NR)
d Tilläggskod efter standardnummer eller -kod (NR)
q Bestämning (R)
z Makulerad/ogiltig standardidentifikator (R)
2 Typ av standardnummer eller -kod (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

031 Musikincipit (R)

Se Bibliografiska formatet fält 031.

Representation av musikincipit i kodform med ASCII-symboler enligt etablerade transkriberingsscheman. Huvudsakligen avsett för identifikation av musikmanuskript.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Verknummer (NR)
b Satsnummer (NR)
c Delnummer (NR)
Kod som indikerar incipitföljden inom den sats som definieras i #b. Om satsen endast innehåller en sats, använd koden "1".
d Rubrik eller titel (R)
e Rollnamn (NR)
g Klav (NR)
m Röst/instrument (NR)
n Tonartssignatur (NR)
o Taktart (NR)
p Musikincipit i kodform (NR)
q Generell anmärkning (R)
r Modus eller tonart (NR)
s Kodad validitetsanmärkning (R)
t Textincipit (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
y Länktext (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2

Systemkod (NR)
Tvåställig kod för system använt i #p (obligatoriskt då #p finns):

  • da : DARMS
  • pe : Plaine & Easie
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

031 #c

031 _ _ #c 1 [incipit för den instrumentala introduktionen till en aria]
031 _ _ #c 2 [incipit för den vokala delen av en aria]

034 Koder för kartografiska matematiska data (R)

Se Bibliografiska formatet fält 034.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av skala

0 = Skala ej angiven / Obestämbar

1 = En skala

3 = Skalområde

Andra indikator (Ind. 2) Typ av ring 

_ = Ej tillämplig

0 = Yttre ring

1 = Exkluderande ring

Delfält

D Innehåll Anm
d Koordinater - västlig gränslongitud (NR)
e Koordinater - östlig gränslongitud (NR)
f Koordinater - nordlig gränslatitud (NR)
g Koordinater - sydlig gränslatitud (NR)
j Deklination - nordlig begränsning (NR)
k Deklination - sydlig begränsning (NR)
m Rektascension - östlig begränsning (NR)
n Rektascension - västlig begränsning (NR)
p Ekvinoktium (NR)
r Avstånd från jorden (R)
s G-ring - latitud (R)
t G-ring - longitud (R)
x Startdatum (NR)
y Slutdatum (NR)
z Namn på utomjordisk enhet (NR)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kodsystem använt i fältet (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

035 Unikt nummer i annat system (R)

Se Bibliografiska formatet fält 035 och Beståndsformatet fält 035.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Systemnummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

040 Katalogiserande instans (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 040 och Beståndsformatet fält 040.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Institution som gjort den ursprungliga auktoriseringen (NR)
b Katalogiseringsspråk (NR)
swe = svenska
c Institution som gjort translitterering (NR)
d Institution som gjort ändringar (R)
e

Regler för deskriptiv katalogisering (R)

  • rda = RDA (Resource Description and Access)
f

Regler för ämneskatalogisering (NR)
Anges då 008/11 innehåller koden z.

6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

042 Katalogkod (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 042.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Library of Congress Authentication Code
9 Katalogkod (hit även bibliografikod) (R) LIBRIS-definierat delfält

043 Kod för nationalitet/verksamhetsland (NR) Till Auktoritetsarbete (personer)

Se Bibliografiska formatet fält 043.

Kod för den auktoriserade personens, institutionens etc. nationalitet eller verksamhetsland (motsvarande) enligt MARC Code List for Geographic Areas (GAC). Uppgiften anges huvudsakligen i auktoritetsposter för personnamn (100), institutionsnamn (110), konferensnamn (111), titlar (130) och geografiska namn (151).

Se Koder för nationalitet/verksamhetsland (urval).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för nationalitet/verksamhetsland (R)
b Lokal utvidgning av kod i #a (R)
c Kod enligt ISO 3166 (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 System för lokal utvidgning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

045 Innehållets tidsperiod (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 045.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av tidsangivelse i #b eller #c

_ = Delfält  #b eller  #c saknas

0 = Ett datum/en tid

1 = Flera enstaka datum/tider

2 = Datum-/tidsintervall

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för tidsperiod (MARC21) (R)
b Period  9999 f.Kr. och därefter (R)
En period registrerad enligt mönstret yyyymmddhh föregånget av koden c (f.Kr.) eller d (e.Kr.)
c Period före 9999 f.Kr. (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)


 

046 Associerade datum/årtal (R)

Se Kompletterande information om sökelementet (fält 046) för beskrivning.

050 LC-signum för serie (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = LC

4 = Annan institution

Delfält

D Innehåll Anm
a LC-signum (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
d Volym-/Datumuppgift som klassifikationskoden gäller (NR)
o Startdatum (eller enstaka datum) för samling/aggregat (NR)
Avser tidpunkt då delarna i samlingen/aggregatet ursprungligen gavs ut
p Slutdatum för samling/aggregat (NR)
Avser tidpunkt då delarna i samlingen/aggregatet ursprungligen gavs ut
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

052 Geografisk klassifikation (R)

Se Bibliografiska formatet fält 052.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

_ = Library of Congress klassifikation (LC)

1 = US Dept of Defense-klassifikation

7 = Klassifikationssystem angivet i #2

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för geografiskt område (NR)
b Kod för underavdelning inom geografiskt område (R)
d Geografiskt namn i utskriven form (NR)
5 Kod för klassifikationssystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

053 LC-klassifikation (Library of Congress) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 050 och Beståndsformatet fält 050.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = LC

4 = Annan institution

Delfält

D Innehåll Anm
a LC-klassifikation -- enstaka kod eller inledande kod i intervall (NR)
b LC-klassifikation -- avslutande kod i intervall (NR)
c Förklarande fras (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

055 LAC-signum för serie (Library and Archives Canada) (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = LAC

4 = Annan institution

Delfält

D Innehåll Anm
a LAC-signum (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
d Volym-/datumuppgift för koden  (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

060 NLM-signum för serie (National Library of Medicine) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = NLM

4 = Annan institution

Delfält

D Innehåll Anm
a NLM-signum (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
d Volym-/datumuppgift för koden  (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

065 Annan klassifikation (inkl. SAB) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 084 och Beståndsformatet fält 084.

Hit även SAB-klassifikation.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikation -- enstaka kod eller inledande kod i intervall (NR)
b Klassifikation -- avslutande kod i intervall (NR)
c Förklarande fras (NR)
2 Kod för klassifikationssystem (NR)
För SAB använd koden kssb/[uppl.-nr]
Se Bibliografiska formatet 084.
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

066 Teckenuppsättningar (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 066 och Beståndsformatet fält 066.

ANVÄNDS F.N. EJ

 

Avsett för teckenuppsättning annan än ISO 10646 (eller Unicode).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Skiftföljd till standard G0 om denna ej är ASCII (NR)
b Skiftföljd till standard G1 om denna ej är ANSEL (NR)
c Skiftföljd till andra teckenuppsättningar (R)

070 NAL-signum för serie (National Agricultural Library) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a NAL-signum (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
d Volym-/datumuppgift för koden (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

072 Kod för ämneskategori (R)

Se Bibliografiska formatet fält 072 och Beståndsformatet fält 072.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämneskategorisystem

_ = Uppgift saknas

0 = AGRIS Subject Categories (NAL)

7 = Ämneskategorisystem angivet i #2. Får användas även för ospecificerat ämneskategorisystem (då #2 saknas).

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för ämneskategori (NR)
b Kod för underavdelning inom ämneskategori (R)
d Volym-/datumuppgift för koden (NR)
2 Kod för ämneskategorisystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

073 Kod vid användning av underindelningar (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod vid användning av underindelningar (R)
z Kod för ämnesordssystem (NR)
För Svenska ämnesord använd koden: sao
d Volym-/datumuppgift för koden (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

075 Typ av entitet (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term för entitet (R)
b Kod för entitet (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (NR)
2 Kod för kontrollerad lista (NR)

 

080 UDK-klassifikation (Universell decimalklassifikation) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 080 och Beståndsformatet fält 080.

Se Universella Decimalklassifikationen (svensk elektronisk utgåva).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

_ = Upplageuppgit saknas

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a UDK klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
x Underindelning (R)
2 Upplaga (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

082 DDK-signum för serie (Dewey decimalklassifikation) (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Signum för serie som helt eller delvis har tilldelats gemensam klassifkationskod, eller klassificerats tillsammans med sin huvudserie. 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

_ = Uppgift saknas. LIBRIS-definierad indikator

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

7 = Annan upplaga specificerad I #2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

_  = Uppgift saknas

0 = LC

4 = Annan institution

Delfält

D Innehåll Anm
a DDK-signum (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
d Volym-/datumuppgift för koden (NR)
2 Upplagenummer (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

083 DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 082 och Beståndsformatet fält 082.

Se även Konverteringstabell Dewey / SAB.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

_ = Uppgift saknas. LIBRIS-definierad indikator

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

7 = Annan upplaga specificerad I #2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

_  = Uppgift saknas

0 = LC

4 = Annan institution

Delfält

D Innehåll Anm
a DDK-klassifikation -- enstaka kod eller inledande kod i intervall (NR)
b DDK-klassifikation -- avslutande kod i intervall
c Förklarande fras (NR)
y Sekvensnummer eller annan identifikation för intern underordning eller tilläggstabell (R)
z Tabellidentifikation -- tabellnummer (NR)
2 Upplaga (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

086 Signum för serie (statliga publikationer) (R)  

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

_ = Klassifikationssystem angivet i #2

0 = Superintendent of Documents Classification System

1 = Government of Canada Publications

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_  

Delfält

D Innehåll Anm
a Signum (NR)
d Volym-/datumuppgift för koden (NR)
z Makulerad/ogiltig klassifikationskod (NR)
2 Klassifikationssystem (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

087 Klassifikation för statliga publikationer (R)

Se Bibliografiska formatet fält 086.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikations-/signumsystem

_ = System angivet i #2

0 = Superintendent of Documents Classification System

1 = Government of Canada Publications

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_  

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikation -- enstaka kod eller inledande kod i intervall (NR)
b Klassifikation -- avslutande kod i intervall (NR)
c Förklarande fras (NR)
2 Klassifikations-/signumsystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

094 Ämnesord (annat) (R)

OBSOLET

 

För klassifikation, använd de klassifikationsfält som är definierade i auktoritetsformatet (t.ex. 065 och 083).

SAB-klassifikation registreras i fält 065.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_  

Delfält

D Innehåll Anm
a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2018-04-06