Monthly Index

The content on this page is in Swedish. A systematic index of newly cataloged books, periodicals, yearbooks, and series headings for the National Bibliography.

Fram till och med 2010: mars publicerades månadsförteckningarna systematiskt uppställda som PDF-filer. På grund av att LIBRIS tjänst för uttag av katalogiseringsstatistik och nyförvärvslistor upphörde att fungera 2010 har Nationalbibliografin därefter inte haft möjlighet att publicera månadsförteckningen i form av systematiskt uppställda listor.

Från och med 2010: april erbjuder vi istället en provisorisk lösning i form av söklänkar till träfflistor i LIBRIS-webbsök. Listorna innehåller Nationalbibliografins månatliga produktion av monografier, tidskrifter och årsböcker. Med hjälp av alternativet Avgränsa träffmängd, till höger i webbfönstret, kan sökresultatet sorteras efter materialtyp, ämnesindelning, språk m.m.

2014

November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari

2013

December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari 

2012

December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari

2011

December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari

2010

December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
 Mars
 Februari
 Januari

2009

 December
 November
 Oktober
 September
 Augusti
 Juli
 Juni
 Maj
 April
 Mars
 Februari
 Januari

2008

 December
 November
 Oktober
 September
 Augusti
 Juli
 Juni
 Maj
 April
 Mars
 Februari
 Januari

2007

 December
 November
 Oktober
 September
 Augusti
 Juli
 Juni
 Maj
 April
 Mars
 Februari
 Januari

2006

 December
 November
 Oktober
 September
 Augusti
 Juli
 Juni
 Maj
 April
 Mars
 Februari
 Januari

2005

 December
 November
 Oktober
 September
 Augusti
 Juli
 Juni
 Maj
 April
 Mars
 Februari
 Januari

2004

 December
 November
 Oktober 
 September
 Augusti
 Juli
 Juni
 Maj
 April
 Mars
 Februari
 Januari

Last updated: 2008-07-01
Contact person: Carina Bäck Ekberg, e-mail: firstname.lastname@kb.se

You need Acrobat Reader to read documents in pdf-format. You can download it free from their web site.

Older catalogs

National Library