Om innehållet

262r

Hälften av Codex Gigas utgörs av Gamla och Nya testamentet. Resten av handskriften består av andra skrifter. Här hittar du utförliga texter om bland annat:

Josefus Flavius verk om judarnas historia. Flavius ansågs av den kristna kyrkan som som antikens store historiker och var den mest läste antike författare till slutet av 1600-talet.

Isidorus encyklopediska arbete Etymologiae. Etymologiae är den första encyklopedin som utarbetats av en kristen författare utifrån förebilder i den antika latinska litteraturen.

Medica, som innehåller bland annat Ars Medicinae, en samling medicinska verk som användes som standardhandbok i medicinundervisningen i hela det medeltida Europa.

Kosmas krönika. Den innehåller Böhmens historia och nedtecknades ursprungligen omkring år 1100. Krönikan är det första verket om Tjeckiens historia och är mycket betydelsefull för landets historieskrivning.