Katalogbeskrivning

A 148 

1r  Blank (inklistrad i pärmen)
1va Två hebreiska, ett grekiskt och ett latinskt alfabet. De hebreiska är skrivna i kvadratskrift med bokstavsnamnen i brunt bläck (delvis utraderade) ovanför bokstäverna; ett är skrivet i tre rader från höger till vänster, ett annat i två rader i omvänd ordning. Det grekiska alfabetet är skrivet i majuskelskrift med bokstavsnamn och romerska siffror i brunt bläck (delvis utraderade) ovanför bokstäverna, de grekiska räkneorden är skrivna med latinska bokstäver i rött  nedanför bokstäverna.
Jfr. Marti s. 47-83, hs A 148 nämnd på s. 82, not 150-151 men felaktigt daterad.

1vab Tillägg:
1. Proveniensanteckning
2. På två påklistrade pergamentstycken finns ett kyrkslaviskt och ett glagolitiskt alfabet, ‘Alphabetum Sclauorum’, ‘Alphabetum Rutenorum’; enligt en anteckning är de skrivna av abbot Divisius, som kan vara antigen Diviš I, abbot i Břevnovkloster (1360-66) eller abbot Diviš II (1385-1409).
Bæcklund, s. 115-149; Cubberly, s. 118, 124-5; Olof, s. 18-20, 53-54.

1vb-118ra Vetus Testamentum
Vulgata version; Psaltaren iuxta Hebreos. Gamla och Nya Testamentet är åtskilda (GT f. 1v-118r, NT f. 253r-286r).
Böckerna är i följande ordning: Gn Ex Lv Nm Dt Ios Idc Rt Is Ier (Bar Lam) Ez Dn Proph. min. Iob I-IV Rg Ps (H) Prv Ecl Ct Sap Sir I-II Par I-II Esr Tb Idt Est I-II Mcc, jfr Berger VI, s. 338, App. I 175 och Brandt, s. 280-3; 290, andra ordning; Kungaböckerna har inte den vanliga placeringen efter Ruth, I Rg börjar med en intialsida; Baruk och Klagovisorna ingår i Jeremia och börjar utan några rubriker, de första orden är framhävda; Bar 1,1 börjar med en arabeskinitial och stora bokstäver E(t haec verba); Esra går direkt över i Nehemja utan någon avbrott; Dt 33,1 ’Verba Moysi servi dei’ skriven i stora röda bokstäver; Idc 13,2 De Samsone’ börjar med en arabeskinitial och stora bokstäver E(rat autem vir). Oratio Manasse saknas.

49 prologer; Hieronymus brev till Paulinus ‘Frater Ambrosius’ saknas, GT börjar med Hieronymus prolog till Moseböckerna ‘Desiderii mei’; ingen prolog till Domarboken, Rut, II-IV Kungaböckerna, Predikaren, Höga visan och Salomos vishet; tolv mindre profeter har flera prologer som ofta går in i varandra; prologen till Ester ‘Rufini in libro’ är sällsynt.
Inga kapitelförteckningar; ingen ”modern” kapitelindelning. Stikometri och angivelse av ett antal kapitel skrivna med textskrivarens hand i Ordspråksboken, Predikaren, Salomos vishet, Jesus Syraks vishet; Tobia endast stikometri utan antal kapitel. Sektionerna t.o.m. Kungaböckerna, utom Tolvprofetboken, är numrerade var tionde.

1vb Prolog: Desiderii mei desideratus, Stegmüller, 285.

1vb-7ra  Genesis
Genesis: 1v Incipit liber Genesis qui dicitur Bresit isti quinque libri Moysi aput Hebreos dicitur Thora vel nos vero Pentatheucum; 2ra-7rb Gn 6,11 - fin.: deo et repl[eta est] iniquitate Cumque vid[isset deus terram] esse corruptam . . . repositus est in loculo in Aegypto. Explicit Genesis. Gn 1,1-6,11 In principio – coram saknas (1 bl.);
94 numrerade sektioner.

7ra-11vb  Exodus
7rv Incipit liber Exodus qui dicitur Helesmoth Ex 1,1-7,20: Haec sunt - sanguinem; 9ra-11vb Ex 15,27 - fin.: Venerunt autem in Helym . . . mansiones suas. Explicit Exodus. Ex 7,21-15,26: et pisces –sanator tuus saknas (1 bl.);
84 numrerade sektioner.

11vb-15ra  Leviticus
Incipit liber Leviticus qui dicitur Vagekra Vocavit autem Moysen et locutus est ei dominus . . . in monte Synai. Explicit Leviticus.
58 numrerade sektioner. 
 
15ra-19va  Numeri
 Incipit liber Numeri qui dicitur Vagedaber Locutus est dominus ad Moysen in deserto Synai . . . contra Iericho. Explicit liber Numeri.
 88 numrerade sektioner. 
 
19va-23vb Deuteronomium
 Incipit liber Deuteronomii qui dicitur Eileabdarim Haec sunt verba quae locutus est Moyses ad omnem Israhel trans Iordanem . . . 23vab . . . Verba Moysi servi dei Dominus de Syna venit et de Seyr . . . coram universo Israhel (Dt 33,1-34,12). Explicit Deuteronomium.
83 numrerade sektioner.

23vb-27rb Iosua
 Prolog: Tandem finito Pentateuco Moysi velut grandi fenore liberati . . . debemus aure transire, Stegmüller, 311; Iosua: Incipit liber Iesunave qui dicitur Bennun Et factum est post mortem Moysi . . . in monte Effraim.
63 numrerade sektioner.

27rb-30va Iudices
 Incipit liber Iudicum qui dicitur Sobthim Post mortem Iosue consuluerunt . . . quadraginta annis . . . 29rb . . . De Samsone Erat autem vir quidam de Saraa . . . quod iustum videbatur faciebat (Idc 13,2-fin).
38 numrerade + 19 onumrerade sektioner.

30va-31ra Ruth
 De Ruth In diebus unius iudicis . . . Obeth genuit Ysai. Explicit liber Ruth. Rt 4,22: Isai genuit David saknas.
9 sektioner.

31ra-37ra Isaias
 Prologer: Nemo cum prophetas versibus viderit esse . . . descriptos in aeclesiis eius insultarent diutius, Stegmüller, 482; Ysaias in Hierusalem . . . iacto obstruxerat pulvere, Stegmüller, 480; Isaias: Incipit liber Ysaiae prophete Visio Ysaie prophetae quam vidit super Iudam . . . omni carni. Explicit liber Ysaie prophete.
107 numrerade sektioner.

37ra-45va Hieremias; Baruch; Lamentationes
 Prologer: Hieremias propheta cui hic prologus scribitur . . . insaniam provocare, Stegmüller, 487; Hieremias Anatholites qui est viculus tribus . . . venerantur, Stegmüller, 486; 37ra-44ra Hieremias: Incipit liber Hieremiae prophete Verba Hieremiae filii Helchiae . . . vitae eius; 44ravb Baruch: Et haec verba libri . . . nam erit longe obprobrium; 44vb-45va Lamentationes: Et factum est post quam in captivitatem ductus est Israhel et Hierusalem destructa est sedit Hieremias flens et planxit lamentatione hac in Hierusalem et dixit (se Biblia Sacra XIV, s. 285); Quomodo sedit sola civitas . . . sicut a principio; Lam 5,22: sed proiciens - vehementer saknas.
Tomma platser lämnade för hebreiska bokstäver.
111 numrerade sektioner + 7 + 3  onumrerade sektioner.

45va-52ra Hiezechiel
 Prolog: Ezechiel propheta cum Ioachim rege captivus . . . ut vocentur fagolidori fagolai dorodi hoc est manducans senescias, Stegmüller, 492; Hiezechiel: Incipit liber Ezechielis prophete Et factum est in tricesimo . . . anno Dominus ibidem amen. Explicit Ezechiel.
89 numrerade sektioner.

52ra-54vb Daniel
 Prolog: Danielem prophetam . . . aut odio, Stegmüller, 494; Daniel: Incipit liber Danielis prohetae Anno tricesimo regni Ioachim regis Iuda venit Nabugodonosor rex Babilonis in Hierusalem . . . coram eo. Explicit liber Danielis.
42 numrerade sektioner.

55ra-61rab Prophetae minores
 Prolog: Non idem ordo est duodecim prophetarum aput Hebreos . . . habent titulos prophetarum, Stegmüller, 500.

55ra-55vb Osea
 Prolog: Duplex aput Hebreos de his IIII versibus . . . spiritum sanctum ut cetera sint conscripta, Stegmüller, 504; Osea: Incipit liber Osee Verbum quod factum est ad Oseae filium Beeri . . . corruent in eis.
19 onumrerade sektioner.

55vb-56rb Ioel
 Prologer: Iohel filius Phatuhel describit terram . . . ac regibus et Osee prophetavit . . . scientiam dei habuerit apertum recte incipit prophetare, Stegmüller, 510; 510,1; Iohel qui interpretatur dominus deus sive incipiens deo vel fuit dei hoc enim eius vocabulo resonat hic ad Iudam tantum et ad Hierusalem vaticinium profert atque in principio . . . sub Ioatham rege Iuda quando et Micheas, Biblia Sacra XVII, s. 41, Iohel - principio, jfr den kritiska apparaten; Iohel de tribu Ruben natus . . . mortuus est atque sepultus in agro Bethoron, Stegmüller, 509; Sanctus Iohel aput hebreos post Osee ponitur…Audite celi et auribus percipe terra, Stegmüller, 511; 56rab Ioel: Incipit liber Iohel Verbum domini quod factum est ad Iohel filium Phatuel . . . et dominus commorabitur in Syon. Explicit liber Iohel.
6 sektioner.

56va-57rb Amos
 Prologer: Amos pastor et rusticus et ruborum ora (!) distringens . . . sed audiendi verbum dei, jfr Stegmüller, 512; Ozias rex cum religionem dei . . . civitatum processuram voluit demonstrare, Stegmüller, 515; Amos: Incipit liber Amos Verba Amos qui fuit in pastoralibus . . . dicit dominus deus tuus. Explicit liber Amos.
12 onumrerade sektioner.

57rbva Abdias
 Prologer: Abdias qui interpretatur servus domini personat contra . . . hasta percutit spiritali, Stegmüller, 516; Iacob patriarcha fratrem habuit . . . in populum Israhel significant, Stegmüller, 519; Hebraei hunc esse dicunt . . . sonat eloquio, Stegmüller, 517; Abdias: Incipit liber Abdiae Visio Abdiae . . . erit domino regnum. Explicit liber Abdiae.
1 sektion.

57vab Iona
 Prologer: Ionas columba pulcherrima naufragio suo . . . gentibus nunciat, Stegmüller, 522; Ionam sanctum Hebraei . . . a facie tua quo fugiam, Stegmüller, 524; Iona: Incipit liber Ione Et factum est verbum domini ad Ionam filium . . . iumenta multa. Explicit liber Ionae.
6 sektioner.

57vb-58va Micha
 Prologer: Micheas de Morastim coheres Christi . . . iudicis Israhel, Stegmüller, 525; Temporibus Ioatham . . . affuturum denunciat, Stegmüller, 526; Micha: Incipit liber Micheae Verbum quod factum est ad Micheam Morastiten . . . a diebus antiquis.
 7 sektioner.

58vab Nahum
 Prologer: Naum consolator orbis increpat civitatem . . . pacem, Stegmüller, 527; Naum prophetam ante adventum regis . . . futurus est dominus, Stegmüller, 528; Nahum: Incipit liber Naum Onus Ninive liber visionis . . . malicia tua semper. Explicit liber Naum.
3 sektioner.

58vb-59rb Habacuc
 Prologer: Abacuc luctator fortissimus stat super custodiam suam . . . fortitudo eius, Stegmüller, 529; Abacuc propheta amplexans quod vel ex eo quod amabilis . . . annunciare et predicare, jfr Stegmüller, 530; 59rab Habacuc: Incipit liber Abbacuc Onus quod vidit Abbacuc propheta . . . in psalmis canentem. Explicit liber Abbacuc.
3 sektioner.

59rbva Sophonias
 Prologer: Sophonias speculator et archanorum dei cognitor . . . qui involuti sunt argento, Stegmüller, 532; Tradunt Hebrei cuiuscumque . . . texto lectionis denunciavit, Stegmüller, 534; Sophonias: Incipit liber Sophoniae Verbum domini quod factum est ad Sophoniam . . . dicit dominus omnipotens. Explicit liber Sophonie.
5 sektioner.

59va-60ra Aggeus
 Prologer: Aggeus fertur festus vel letus qui seminavit in lacrimis . . . cunctis gentibus, Stegmüller, 535; Hieremias propheta ob causam . . . interitum regnorum et terrarum significant, Stegmüller, 538; 59vb-60ra Aggeus: Incipit liber Aggei In anno secundo Darii regis persarum in mense sexto . . . dominus exercituum. Explicit liber Aggei.
3 sektioner.

60ra-61ra Zacharias
 Prologer: Zacharias memor domini sui . . . asine subiugalis, Stegmüller, 540; Secundo anno Darii . . . de terra Chaldeorum prophete est revelata, Stegmüller, 539; Zacharias: Incipit liber Zachariae In mense octavo in anno secundo . . . in die illo.
15 onumrerade sektioner.

61rab Malachias
 Prologer: Malachias latine interpretatur angelus domini . . . quando et Aggeus, Stegmüller, 545; Malachias in fine omnium prophetarum . . . in omni loco sacrificatur, jfr Stegmüller, 544; Deus per Moysen . . . coluerint significant, Stegmüller, 543; Malachias: Incipit liber Malachiae Onus verbi domini ad Israhel in manu Malachiae . . . terram anathemate. Explicit liber Malachie prophete.
3 sektioner.

61va-64va Iob
 Prolog: Cogor per singulos scripturae divinae libros . . . quam malivolum probet, Stegmüller, 344; Iob: Incipit liber Iob Vir erat in terra Hus nomine Iob . . . est senex plenus dierum. Explicit liber Iob.
30 numrerade sektioner.

64vb-80vb I-IV Reges
 Prolog Viginti duas esse litteras aput Hebreos . . . et silvi a bonis, Stegmüller, 323; 64vb-69va I Reges: In nomine domini incipit liber Regum qui dicitur Malachim Malacot Fuit vir unus de Ramathaim sophim . . . ieiunaverunt septem diebus. Explicit liber primus; 69va-73ra II Reges: Incipit liber IIus Factum est autem postquam mortuus est Saul . . . plaga ab Israhel; 73ra-77ra III Reges: Incipit liber IIIus Et rex David senuerat . . .  pater eius; 77ra-80vb IV Reges: Incipit liber IIIIus Prevaricatus est autem Moab . . . omnium vasorum; IV Reg 25,17-30: decem – vitae suae saknas och enligt anvisning ska sökas i Hieremias: Reliquum require in volumine Hieremie ante verba Baruch.
 37 + 34 + 50 + 57 numrerade sektioner

81ra-87va Liber Psalmorum iuxta Hebraicum translatus 1-150
 Prologer: Incipit prefacio Eusebii Hieronimi ad Sofronium discipulum in libro psalmorum qui dicitur Nablum Scio quosdam putare Psalterium . . . vituperationem valere in domino Ihesu et meminisse mei. Explicit prefacio, Stegmüller, 443; In hebreo libro psalmorum . . . de manu Saul, Stegmüller, 389; 81rb-87va Liber Psalmorum 1-150: Incipit liber psalmorum Beatus vir . . . spiritus laudet dominum.
 Psalmer 1-100 numrerade var tionde, Ps 111 felaktigt numrerad CL.

87va-90ra Proverbii
 Prolog: Prologus in libro Proverbiorum Salomonis qui dicitur Masloth Iungat epistola . . . suum saporem servarerint. Explicit prologus, Stegmüller, 457; Hic liber habet capitula LXI versus DCCXL; Proverbii: Parabolae Salomonis filii David regis Israhel . . . laudent eam in portis op[era eius]. Explicit liber Proverbiorum Salomonis.
 60 onumrerade sektioner; antalet och indelningen motsvarar närmast Biblia Sacra, XI, series A, forma b; 2, 37, 52 och 60 saknas, Prv 1,10 F(ili) mi, 11,19 C(lementia), 25,2 G(loria) dei och 31,1 V(isio) är extra sektioner; stikometri: 740 verser, jfr Berger, s. 323; antal kapitel 59. 
 
90ravb  Ecclesiastes
 Incipit liber Ecclesiastes qui dicitur Celeh. Hic liber habet XXXta capitula versus DCCC---(utraderat) Verba Ecclesiastes filii David regis Israhel . . . sive malum. Explicit liber Ecclesiastes.
 28 onumrerade sektioner; antalet och indelningen motsvarar närmast de Bruyne, typ A och Biblia Sacra, XI, series A, forma b men kapitel 5, 10, 13 och 26 saknas, Ecc 6,1 Y(dria super) är en extra sektion. Stikometri: 800 verser, jfr Berger, s. 323, antal kapitel 30.

90vb-91rb Canticum canticorum
 Incipiunt cantica canticorum qui dicitur Syrasyris Osculetur me osculo . . . aromatum. Explicit Syrasyris.
Texten indelad i Vox ecclesie, Christi, synagoge, sponse, amicorum, Christe dicte, Ecclesia Christo dicit, Christus dicit, De Christo dicit m.m.
 1 sektion.

91va-93rb Sapientia
 Incipit liber Sapientiae Salomonis. Capitula XLa versus IDCCVIII Diligite iustitiam . . . assistens ei.
46 onumrerade sektioner; antalet och indelningen motsvarar närmast de Bruyne, typ A och Biblia Sacra, XII, series A, forma a; 18, 20, 23, 30, 48 saknas, Sap 7,30 S(apientiam) autem och 11,1 D(irexit) opera extra sektioner. Stikometri: 1708 verser, jfr Berger, s. 324, antal kapitel 40.

93rb-98ra Sirach seu Ecclesiasticus
Prolog: Prologus in librum Ihesu filii Syrakh Multorum nobis et magnorum per legem . . . vitam agere, Biblia Sacra XII, s. 145-7; Hic liber habet CXXti capitula versus duo milia octingentos; Sirach: Omnis sapientia a domino deo . . . vir in te. Explicit liber Ihesu filii Syrak.
139 onumrerade sektioner. Indelning t.o.m. sektion 117 (Sir 44,1) motsvarar närmast de Bruyne, typ A och Biblia Sacra, XII, series A, forma a; 65,107 och 121 saknas; 16 sektioner tillagda, varav nio efter Laus patrum (Sir 44,1): F(ili) in mansuetudine (Sir 10,31), F(ili) in bonis (Sir 18,15) E(noch) (Sir 44,16), N(oe) (Sir 44,17), A(braham) (Sir 44,20), E(t) in Ysaac (Sir 44,24), D(ilectus) (Sir 45,1), E(xcelsum) (Sir 45,7), P(hinees) filius (Sir 45,28), F(ortis) (Sir 46,1), D(iliectus) a deo (Sir 46,16 ) S(ic) David (Sir 47,2), E(t) mutum (Sir 47,28), E(t) Hieroboam (Sir 47,29), E(zechias) (Sir 48,19)och E(t) inclinavit (Sir 52,1).
Titlar De continentia animae (Sir 18,30);Verbum parbolorum (Sir 20,29); Sapientiae laus (Sir 24,1); De fenore (Sir 29,1); De filiis (Sir 30,1) och De continentia (Sir 31,12) saknas. Stikometri: 2800 verser, jfr Berger, s. 324, antal kapitel 120. Vissa initialer inte ifyllda.

98ra-105ra I-II Paralipomenon
 Prolog: Incipit prefatio Hieronimi presbiteri in libro Paralipomenon id est Verba Dierum qui dicitur Dabreiamin Si Septuaginta interpretum pura . . . si aures surde sunt ceterorum, Stegmüller, 328; 98va-101ra I Paralipomenon: Adam Seth Enos Cainan Malachel Iarech . . . regnis terrarum; 101ra-105ra II Paralipomenon: Incipit liber IIus Paralipomenon Confortatus est ergo Salomon . . . cum eo et ascendat. Explicit liber secundus Paralipomenon.
45 + 70 onumrerade sektioner.

105ra-107vb  Ezra; Neemia
 Prolog: Incipit prefatio Hieronimi presbiteri in librum Esdrae Utrum difficilius sit facere . . . et odio deterrebor, Stegmüller, 330; 105ra-106ra In anno primo regis Persarum . . . peperant filios; 106rb-107vb Verba Neemie filii Elchie. Et factum est . . . Memento mei deus meus. Explicit liber Esdrae.
Nehemja kommer direkt efter Ezra utan någon rubrik, E(t factum) börjar ett nytt stycke. 19 + 28 onumrerade sektioner.
 
107vb-109ra Tobia
 Prolog: Incipit prefatio Hieronimi presbiteri in libro Tobiae Chromatio et Heliodoro episcopis Hieronymus presbiter . . . Mirari non desino . . . dignati complexi, Stegmüller, 332; Tobia: Tobias ex tribu et civitate Neptalim . . . terrae. Explicit liber Tobiae habet versus nongentos.
36 onumrerade sektioner.

109ra-110va Iudith
 Prolog: Incipit prologus in librum Iudith Aput Hebreos liber Iudith . . . insuperabilem superaret, Stegmüller, 335; Iudith: Arfaxat itaque . . . in presentem diem. Explicit liber Iudith.
22 onumrerade sektioner.

110va-112ra Esther
 Prologer: Incipit prefacio Hieronimi presbiteri in librum Hester Librum Hester . . . editione maluimus . . . esse non possunt, Stegmüller, 341; Rufini in libro Hester alfabetum . . . editione maluimus, Stegmüller, 342; Esther: In diebus Assueri regis . . . in obedientiae. Explicit liber Hester.
Bl. 111 ett litet rektangulärt stycke av nedre bladhalvans ytterspalt utklippt utan någon textverlust.
17 onumrerade sektioner.

112ra-118ra I-II Macchabeorum
 Prolog: Incipit prologus in librum Machabeorum Machabeorum libri prenotant prelia . . . gloriam passionis, Stegmüller, 551; 112ra-115va I Maccabeorum: Et factum est postquam . . . patrem suum. Explicit liber primus Machabeorum; 115vb-118ra II Maccabeorum: Incipit liber secundus Machabeorum Fratribus qui sunt . . . civitas est possessa. Explicit liber secundus Machabeorum. II Mcc 15,38-fin.: Ego quoque - consummatus saknas.
61 + 51 onumrerade sektioner.

118rb-178va Iosephus Flavius, Antiquitates Iudaicae
A 148 representerar enligt Blatt, s. 60, nr 93 en syddtysk texttradition, ρ, hs  Pd (156); saknar både ett passus i början av lib. 20 och bokens slut, dessutom §  296 och §§ 297-331, jfr Blatt, s. 43, grupp λ.
Numrerarde kapitel i lib. 17-19.

118rbva  Prolog: Hystoriam scribere disponentibus non unam nec eandem video . . . Haec  autem in sacris libris comperi ita conscripta.
118va-121rb Liber 1: In principio creavit deus caelum et terram . . . Cumque vixisset CLXXXa duobis annis cum virtute defunctus est. Explicit liber primus Iosephi antiquitatis iudaicae.
121rb-124rb Liber 2: Incipit IIus Post mortem Ysaac filii eius invicem diviserunt tabernacula . . . fuerat munera redditurus in pace. Explicit liber secundus Iosephi antiquitatis iudaicae.
124va-127va Liber 3: Incipit liber IIIus Igitur inopinabiliter Hebreos tali salute donatos . . . sed de his quidem ut placuerit unicuique consideret. Explicit liber tertius Iosephi antiquitatis iudaicae.
127va-130ra Liber 4: Incipit liber IIIIus Hebreos itaque molestia deserti . . . pugnare cum hostibus debeatis. 
Blatt §§ 296, 297-331 saknas, se Blatt, s. 43.
130ra-133ra Liber 5: Incipit liber Vus Moyse isto modo ab hominibus abeunte . . . ad domum Eleazari rediit. Explicit liber quintus Iosephi antiquitatis iudaicae.
133ra-136va Liber 6: Incipit liber VIus Igitur palestini archam in civitatem suam azotorum portaverunt . . . huiusce modi conversatione habita defunctus est. Explicit liber sextus Iosephi antiquitatis iudaicae.
136va-140va Liber 7: Incipit liber VIIus< Redictum itaque proelium ea dei gestum est . . . De his igitur haec nobis iudicasse sufficiat. Explicit liber septimus Iosephi antiquitatis iudaicae.
140va-144vb Liber 8: Incipit liber VIIIus David itaque quot virtutum quantorum ve bonorum auctor extiterit . . . Ochozias eius filius ei succesit in regno. Explicit liber octavus Iosephi antiquitatis iudaicae.
144vb-147va Liber 9: Incipit liber VIIIIus Osaphat itaque ad Hierosolimam remeante post bellum . . . De his igitur oportunius dicemus. Explicit liber nonus Iosephi antiquitatis iudaicae.
147va-150ra Liber 10: Incipit liber Xus Cum Ezechias duarum tribuum rex . . . crimen pro diversa sententia habebit. Explicit liber Xus Iosephi antiquitatis iudaicae.
147v yttre marginalen, med huvudtextskrivarens hand: Continet hoc liber tempus annorum C&LXXXIIa milium VI dierum.
150ra-152vb Liber 11: Incipit liber XIus Primo imperii anno Cyri regis persarum . . . De hierosolimitis autem si quis culpam incurrisset de cibo illicito aut transgressione sabbati aut huiusmodi peccato statim se iungebat samaritis. Explicit liber undecimus Iosephi antiquitatis iudaicae. Explicit avikande från utgåvan 1486 (Josefus 1486).
152vb-156rb Liber 12 Incipit liber XIIus Alexander rex macedonum . . . et principatum sacerdotii tenuit tribus annis. Explicit liber duodecimus Iosephi antiquitatis iudaicae.
 152v, inre marginalen: Continet hic liber gesta CLXXti annorum.
156rb-159va Liber 13 Incipit liber XIIIus Quibus modis gens iudeorum . . . sed quamvis hoc fecisset gentem tamen quamdiu vixit in pace rexit.
Explicit avikande från utgåvan 1486 (Josefus 1486).
159va-162va Liber 14 Incipit liber XIIIIus Alexandrae reginae morte . . . terminum cognationis asamoneorum accepimus. Explicit liber quartusdecimus  antiquitatis iudaicae.
162v, yttre marginalen, med huvudtextskrivarens hand: Asmoneus fuit avus Mathatie patris Iude Machabei et fratrum eius.
162va-165ra Liber 15 Incipit liber XVus Cum totius Iudee principatum . . . Templum igitur hoc modo constructum est.
165ra-167va Liber 16: Incipit liber XVIus Post construccionem autem templi Herodes rex studens in amministracione rerum omnes iniquitates depellere que per civitates et provincias fiebant . . . cognati vel proavi positi esse videbantur. Explicit liber XVIus.
167va-170vb Liber 17: Incipit liber XVIIus Antipatro autem postquam . . . Interea Cyrinus vir consularis a cesare destinatur censum in Syria dispositurus et domum archelai gubernaturus ipso sicut supra diximus a cesare in exilium detruso.
23 numrerade kap. Explicit avikande från utgåvan 1486 (Josefus 1486).
170vb-174rb Liber 18: Incipit liber XVIIIus Cyrinus autem de his . . . Ea igitur que circa iudeos in Babilonia constitutos acta sunt huiusmodi finem acceperunt. 171v Testimonium Flavianum.
31 numrerade kap. Explicit lätt avikande från utgåvan 1486 ä(Josefus 1486).
174va-176vb Liber 19: Incipit liber XVIIIIus Caius autem non in solos iudeos qui in Hierosolimis fuerunt . . . ex illa regione exturbati sunt.
 13 numrerade kap.
176vb-178va Liber 20: Incipit liber Xxus Moriente quidem Agrippa rege sicut in libro precedent narravimus Claudius Cesar misit . . . Sapientiam enim illum habere testantur qui leges tantummodo sub integritate et virtutem sacrarum litterarum interpretari possunt. Explicit liber XXus Iosephi antiquitatis iudaicae.
Början av Liber 20 samt slutet: Propterea multis – aliud prohibemur saknas, jfr Blatt, s. 56.

178va-200va Iosephus Flavius, De bello Iudaico
 Alla kapitel är numrerade var tionde utom i lib. 2.

178vab Prolog: Incipit prologus in Iosephum de iudaico bello. De hoc bello iudaico et de calamitatibus eorum septem libri habentur Quoniam bellum quod cum populo romano gessere iudei . . . Omne autem istud opus septem libris comprehendavi neque vituperatoribus neque adulatoribus me de mendacio valentibus accusare. Explicit prologus.
178vb-183va Liber 1: Incipit liber Ius de iudaico bello Cum potentes iudeorum . . . Et Herodis quidem hic finis fuit.
 17 kap.
183va-188ra Liber 2: Incipit liber IIus de iudico bello Turbarum autem novarum . . . Missis autem adversus cum militibus in Ydumeam et ibi similiter provinciam depopulabatur. Et res iudeorum ita se habebat.
188ra-190vb Liber 3: Incipit liber IIIus de iudico bello Neronem autem ubi res aput Iudeam . . . hi autem omnes capti sunt sexto idus septembris.
 43 kap.
190vb-192rb Liber 4: Incipit liber IIIIus de iudico bello Qui cumque autem iudei . . . et flere quantum licebat.
 14 kap.
192rb-194ra Liber 5: Incipit liber Vus de iudico bello Anano quidem et Ihesu talis fuit vitae finis ut in precedenti libro narravimus . . . gratulantes affuerent et firmato iam totius orbis imperio in Iudeae reliquias animum intendit. Titum igitur filium ad obsidendum Hierosolimam cum multis copiis direxit et ipse Romam properabat
 29 kap. Explicit avvikande från utg. 1486 (Josefus 1486), som omfattar även början av lib. 6 i A 148.
194ra-196vb Liber 6: Incipit liber VIus de iudico bello Titus ergo a patre ad obsidendam Hieroslimam missus terreno itinere Nicopolim usque progressus ibi milites navibus longis imponit . . . alias militum congregare (slutet av lib. 5 i utg. 1486, Josefus 1486) volebat et exercitum ad obsidionem Hierosolimam ordinare. Contigit autem interim sedicionem quae in Hierosolimis erat auctam trifare dividi et alteram partem in altera converti . . . aut hiatu terre devorandam fuisse civitatem aut diluvio perituram aut fulgora sodomitana passuram.
 44 kap. Bokens slut: Multo enim magis – quod iam et ipsis erat et civitati saknas, jfr utg. 1486 (Josefus 1486).
196vb-200va Liber 7: Incipit liber VIIus de iudaico bello Clades quidem hierosolimorum . . . quae scripsi habuerint coniecturam. Explicit Iosephus.
 64 kap.

200vb  Blank

201ra-239ra Isidorus Hispalensis, Etymologiae
201rab Prolog: In Christi nomine incipit epistula Ysidori Hyspalensis episcopi ad Braulionem Cesareae episcopum. Domino meo fidei servo salutatio Braulioni episcopo Ysidorus episcopus Omni desiderio desideravi nunc videre . . . Ora pro nobis beatissime domine et pater (Lindsay, Ep. I); Braulio ad Ysidorum Domino meo et vere domino Christi electo Isidoro episcoporum summo Braulio servus inutilis sanctorum dei. O pie domine . . . ardens et non marescens (Lindsay, Ep. II); Domino meo et dei servo Braulioni episcopo Ysidorus. Quia te incolem cognovi . . . Et manu sua. Ora pro nobis beatissime domine (Lindsay, Ep. III); Domino meo et vere domino Christoque . . . sanctorum dei. Solet repleri letitia . . . illustrari mereamur (Lindsay, Ep. IV); Domino meo et dei servo Braulioni . . . Ysidorus. Tue sanctitatis epistule . . . Ora pro nobis beatissime domine et frater (Lindsay, Ep. V); En tibi sicut pollicitus sum misi opus de origine . . . stilo maiorum (Lindsay, Ep. VI).


201rbva Kapitelförteckning
Ut valeas quae requiris cito in hoc corpore invenire conscriptum stilo maiorum . . . conditor huius codicis disputavit. In primo libro de grammatica et partibus eius . . . In XXo de mensis et escis et potibus . . . sive de instrumentis equorum.
201v Anteckning i yttre marginalen med senare hand: In XIIII libro quere paradisum.
201va-204ra Liber 1: Incipit liber primus ethimologiarum de disciplina et arte Disciplina a discendo nomen accepit unde et scientia dici potest . . . quia contra natura est. Explicit liber primus.
1,15 De litteris apud grammaticos ersatt med De voce, jfr PL 82, col. 89.
204ra-205vb Liber 2: Incipit liber IIus de rhetorica Qui rogo civilies . . . portat apis, dikt av Alkuin, se Jullien, Clavis, carm. 80.2, ed. PL 101, col. 919-20, strof 1, 7); Rhetorica est bene dicendi scientia in civilibus questionibus ad persuandum iusta et bona in rerum personarumque negocio(!) causa . . . 205ra . . . Versus de dialectica (i marginalen) O vos est aetas . . . miserere deus / Me lege qui cupias . . . ab orbe suo, dikt av Alkuin, se Jullien, Clavis, carm. 11.80.1 och carm. 77.1; ed. PL, 101, 949-50, strof 1-4 + 951); 205rb . . .Proficiet etiam ad libros intelligendos qui sive rethoribus sive dialecticis apponuntur (Lindsay, 2,26). Prefacio periermeniarum Sequitur dehinc liber perimenias . . . in mente tingebat. De periermenis Aristotilis (Lindsay 2,27) Omnis quippe res que una est . . . 205vb . . . Hic ergo leget non leget tercium nichil habet. Explicit liber secundus.
205vb-207rb Liber 3: Prefacio de IIIIuor sapientibus disciplinis Mathematica latine dicitur doctrinalis scientia . . . conpetenter possint ostendi; Incipit liber IIIus De vocabulo arithmetice discipline Arithmetica est disciplina numerorum . . . contemplatione collocaret. Explicit liber IIIus.
206rb Lindsay 3,7 och 3,12 med ritningar av geometriska figurer.
207rb-208ra Liber 4: Incipit liber IIIIus de medicina arte Medicina est . . . corpus curatur.
208ra-209va Liber 5: Incipit liber Vus De auctoribus legum Moyses gentis hebraice primum (!) omnium . . . Eraclius de hinc quintum agit annum imperii (Lindsay 54,2), texten fortsätter: Sisibotus gothorum princeps ab Hyspania plurimas romanae Nurbiciae urbes . . . ; 209va De tempore seculi Seculi tempus . . . De quadrifera Operatio divina quae secula creavit . . . De creatione rerum per VII dies Ipso quidem principio . . . sed a nove substantiae creatione. Explicit liber quintus
209va-211ra Liber 6: Incipit liber VIus De novo et veteri testamento Vetus testamentum ideo dicitur . . . rebus execrandorum fiebant. Explicit liber sextus.
211ra-213ra Liber 7: Incipit liber VIIus de deo Beatus Hieronimus vir prudentissimus et multarum linguarum peritissimus . . . miscebatur populo dei graecum est.
213ra-214vb Liber 8: Incipit liber VIII De ecclesia et synagoga Ecclesia grecum est quod in latinum vertitur convocatio . . . lenis incedas.
214vb-216vb Liber 9: Incipit liber VIIIIus De linguis gentium Linguarum diversitas exorta est . . . 216rb . . . tot gradibus terminaretur; ett tillägg efter Lindsay 9,6,29: De linguis LXXII Hebrea Assyria Chaldea . . . Vaspurgania Nesepia; 216vab Vir sexum significat . . . fratrissa vocatur mariti frater . . . animi levitatem in tutela consistere (Lindsay 9,7,1-30). Explicit liber nonus.
216vab Arbor consanguinitatis
 Stemma liknar mest Schadt, Typ 5B, men innehåller vissa avvikelser, t.ex. att mosterns och fasterns led löper parallellt med sonens och dotters; beteckningen ‘asorbinus,-a’ använd för ‘consobrini,-ae filii’.
216va-224rb Liber 10: Incipit liber Xus De nominibus per alphabetum Origo quorundam nominum . . . 224ra . . . alatores pressores (Lindsay 10,283). Vabrum varium. Vacillat nutat crepidat cadit . . . 224rb . . . Zorobabel magister Babilonis. Zanzibar genus tritici.
 Handskriftens stycken är mycket längre med flera uppslagsord; alfabetet fortsätter med bokstäver X, Y, Z.
224rb  De etate mundi Sex mundi etatibus – ipsa totius seculi morte finienda, ur Beda, De temporibus cap. XVI, se Jones, s. 600-1. 224rb-225vb Liber 11: Incipit liber XIus De homine et partibus eius Natura quod nasci aliquid dicta faciat . . . minabitur unca. 
225vb-227vb Liber 12: Incipit liber XIIus de diversis animalibus Omnibus animantibus Adam primum vocabula . . . aliud nisi gutur.
 227r i yttre marginalen: Negantur enim vultures . . . faciunt questionem, se Schenkl 5,20,64-5, s. 188-9, som stycke Lindsay 7,12 går tillbaka på, se André, s. 231, not 453. Fortsättning oidentifierad: Integra . . .
227vb-228vb Liber 13: Incipit liber XIIIus De elementis In hoc vero libello . . . cognoscat. De mundo Mundus est celum et terra . . . significare futura.
 Andra kapitelindelningar än hos Lindsay.
228vb-230rb Liber 14: Incipit liber XIIIIus De terra et paradiso Terra est in media mundi . . . hinc ibi inferantur.
230rb-231vb Liber 15: Incipit liber XVus De civitatibus De auctoribus conditarum urbium . . . id est agnoscantur.
231vb-233va Liber 16: Incipit liber XVIus De glebis terrae Pulvis dictus quod vi pulsetur venti . . . coniuncta kenix est.
233va-235rb Liber 17: Incipit liber XVIIus De cultis agrorum Rerum rusticarum scribendi sollerciam apud . . . huius genera sex.
235rb-236va Liber 18: Incipit liber XVIIIus De bellis et triumphis Primus bella intulit Ninus assyriorum rex . . . conlusoribus prebent.
236va-238ra Liber 19 Incipit liber XVIIIIus De navibus et earum rebus Artium quarundam vocabula quibus . . . a colligatione quasi colligiae.
238ra-239ra Liber 20 Incipit liber XXus De mensis et escis et potu Primus Dedalus mensam et sellam fecit . . . ardore siccetur.

239ra (2/3
delar) -239v  Blank

240r-243vb Ars medicinae
Löpande numrering X-CL av alla sektioner i Ars medicinae och i Practica av Constantinus Africanus, f. 243vb-248vb.
240ra-241ra  Iohannitius (Hunayn ibn Isha´q), Isagoge in Tegni Galeni
[I]ncipiunt Ysagogae Iohannicii Iohannis Alexandrini discipuli Tegni Galieni de Phisica ratione Medicina dividitur in duas partes . . . boni malive discretio.
241ra-242ra Hippocrates, Aphorismi I-VII
De eo quod vita sit brevis ars vero longa Vita brevis ars longa tempus autem acutum . . . contrarie vero inoportune; De somno qui in morbo facit laborem In quo morbo somnus laborem facit mortale . . . senescere inutile et peius minoribus; De mutationibus temporum simul et corporum Mutationes temporum maxime generant morbos . . . gravitas auditus; De pregnantibus qualiter purgentur et in quanto tempore Pregnantes purgare sic convenit . . . Urina ex noctibus multa facta modicas digestiones signis; De spasmo Spasmus ex elleboro mortale . . . si vero non in ptisim transeunt; De calido edulio Calidum nocet . . .  superveniens vero hoc liberat;De consideratione calidorum Calidum saniens faciens . . . et si mediocris sit dolore minuit; De mutatione aque modo in calore modo in alg? Aqua quae cito . . . si super dormierint bonum est; De natura mulierum et de variatione Muliebra educit in aromatibus calefactio . . . icterici vero non valde inflati sunt; De diuturnis morbis et eorum consideratione In diuturnis lienteriis . . . claudicant si non urantur; De extremitatibus corporis frigidis In acutis morbis . . . ut deglutire non possit mortale (part. VII, 60).
Ang. översättning, se O’Boyle, s. 87.
242ra-242va Hippocrates, Prognostica
Liber 1: De disciplina medicaminis Omnis qui medicinae artis  studio . . . que vero contraria pessima et operans mortem acerbam; 242rb Liber 2: De ydropicis in egritudine Omnis ydrops . . . De sternutatione et quod operetur in egrotis Sternutatio est reumate in omni . . . evenire consuevit; 242va Liber 3: De diversitate febrium In febribus idem terminus . . . exposite ordine preceptorum.
Översättning av Constantinus Africanus, se O’Boyle, s. 90 med not 31.
242va-243va Theophilus Protospatharius, De urinis
De cognitione urine et eius varietate De urinarum differentia negocium . . . convenienter exposuimus.
En annan indelning än i Isaac, f. XI -XVII.
243vab Philaretus, De pulsibus
De pulsu et eius variatione secundum tempora Intentionem habemus in presenti . . . nobis haec sufficiant ad presenta tempora.
Jfr O’Boyle, s. 91, not 34. 

243vb-248vb Constantinus Africanus, Practica
Liber 1, cap. 1-30: De disputatione regendorum sanorum et effectu eorum Quia in prima parte nostri libri Pantegni quae theoretica nuncupatur . . . 247vb De ornamento Bonum est . . . adipe anseris vel cera et--- (utraderat); Liber 2, cap. 1-34: De natura simplicis medicine. De scientia operandi simplicem medicinam Quia disputationem custodiende sanitatis . . . 248vb . . . De medicina pectus et pulmonem mundificante Pectoris et pulmonis . . . hic autem finitur nostra disputatio de universali virturte simplicia medicinae est autem incipienda singularium medicinarum disputatio de nature virtute et proprietate deo adiuvante.
Ed. Isaac, f. 58r-67v.

248vb-249ra Constantinus Africanus, Liber graduum
Quoniam disputationem simplicis medicinae universaliter prout ratio postulaverat explevimus . . . valeat constat in quarto.
Ed. Isaac , f. 78r.
249ra  Fortsättning oidentifierad: Scilicet ut collectas subscriptas herbas tempore estivo cum suis radicibus et frondibus hyeme vero quia frondes earum arescent solas mittas radices . . . Plagae autem aforis cataplasma adhibe ex farina frumenti vel seculae cum suci absinthii et radicum ebuliet melle collectam in panno lineo vel canapineo inuncta (?)quando etiam mane et sero cotidie . . ? . . .
249ra-252ra Constantinus Africanus, Liber de oculis
Prohemium Constantini monachi cassinensis Quamquam in libro pantegni et viatico de oculis sufficienter tractavimus . . . et sui composicione. Incipit liber de natura oculorum Oportet medicum scire volentem curam oculorum . . . omnibus pulverizatis ad solem cum vino sufficienter agitentur.
Ed. Pansier, s. 167-208, Aliud ad oculos caliginosos - fin. saknas.
Stycken numrerade X-XXX.

252v Blank

253ra-286rb Novum Testamentum
Vulgata version med vissa Vetus Latina inslag i evangelieböckerna (textvarianter ofta identiska med Codex aureus, SKB A 135); Apostlagärningarna och Uppenbarelseboken i Vetus Latina versioner.
Böckernas ordning: Mt Mc Lc Io Act Jac I-II Pt I-III Io Iud Apc Rm I-II Cor Gal Eph Phil I-II Th Col Tit Phlm Hbr Laod; beträffande placeringen av de katolska breven och Kolosserbreven, se Berger, s. 33, nr. 3 och s. 341, nr. 2.
28 prologer; alla evangelieböcker har egna prologer och kapitelförteckningar; prologer till Markusevangeliet ‘Rogatus autem Marcus’ och ’Tanta autem multitudine’ går i varandra; kanontavlor saknas men Matteusevangeliet har hänvisningar till parallellställen i textens första fem sektioner; X i Christi autem (Mt 18,1 ) markerat med punkter; ang. episteltexterna, se Vetus Latina, vol. 26, hs 51, s. 12*-13* (de katolska breven) och 24:1, s. 10*, 25:1, s. 15-6 (Paulus brev); kapitlen i Matteus- och Markusevangeliet numrerade med romerska siffror; sektionerna i Romar- och Korinthierbreven indelade i sektioner, numrerade var tionde.
 
253rab Prologer: Beatissimo pape Damaso novum opus me faceri cogis ex veteri . . . et memineris mei papa beatissime, Wordsworth, Nov. Test. 1, s. 1-4; Prologus quattuor evangeliorum Plures fuisse . . . magis hereticis quam aecclesiasticis vivis canendas. Explicit prologus, Wordsworth, Nov. Test. 1, s. 11-4; Eusebius Capriano fratri in domino salutem. Amonius quidem . . . similia dixisse repperies, Wordsworth, Nov. Test. 1, s. 6-7; Hieronimus Damaso pape. Sciendum etiam . . . quod solum est. Opto vero in Christo valeas et memineris mei beate papa, Wordsworth, Nov. Test. 1, s. 5.

253ra-257vb Evangelium secundum Mattheum
Prolog: Incipit argumentum secundum Matheum Matheus ex Iudea sicut in ordine primus ponitur ita evangelium . . . querentibus non tacere. Explicit argumentum, Regul, s. 40-1; Wordsworth, Nov. Test. 1, s. 15-7; 253rbva Capitula: Breviarium eiusdem I Nativitas Christi magi cum muneribus veniunt - XXVIII Passio Ihesu et sepultura eius. Itemque mandata et doctrina eius de baptismo. Explicit breviarium. Kapitellistan med vissa avvikelser identisk med Wordsworth, Nov. Test., C. 
253vb-257vb Inicium sancti evangelii secundum Matheum Liber generationis Ihesu Christi . . . usque ad consummationem seculi. Explicit evangelium secundum Matheum.
75 sektioner, numrerade t.o.m. 72; indelningen motsvarar närmast de Bruyne, In med vissa skillnader i början och slutet; sektion 1-5 innehåller hänvisningar till parallellställen i andra evangelier.

258ra-261rb Evangelium secundum Marcum
Prologer: Incipit prefatio secundum Marcum Marcus evangelista dei et Petri in baptismate filius . . . prestat deus est, Regul, s. 47-8; Rogatus autem Marcus Rome a fratribus evangelium in Italia conscripsit quod audierat Petrum referentem Quod cum Petrus audisset probavit et ecclesiis legendum sua auctoritate misit, jfr Hieronymus, De viris illustribus, PL 23, 621B; Tanta autem multitudo refertur credentium virorum ac mulierum . . . plures iam grandeve sunt virgines integritatem casti corporis non necesitate sed devotione servantes, excerpter ur Eusebius, Historia ecclesiastica, se Mommsen lib. 2, cap. 16, par. 2 och 17, par. 7-19 (CETEDOC); 258rab Capitula: I De Iohanne baptista - XCVI Ubi iterum videtur ab apostolis.
Kapitellistan närmast de Bruyne, X.
258rb-261rb  Inicium sancti evangelii secundum Marcum Inicium evangelii Ihesu Christi filii dei sicut scriptum est in Ysaia propheta ecce mitto angelum meum . . . et egrediabatur ad illum omnis regio Iudee et hierosolymitae universi . . . sequentibus signis amen. Explicit evangelium secundum Marcum.
96 sektioner, numrerade med romerska siffror; indelning motsvarar närmast de Bruyne, X.
258r Anteckning dat. 1594 i nedre marginalen.

261rb-266rb Evangelium secundum Lucam
Prolog: Incipit prefatio in evangelium secundum Lucam Lucas Syrus Antiocensis arte medicus discipulus apostolorum . . . quam fastidientibus prodidisse. Explicit prefatio evangelii secundum Lucam, Regul, s. 45-7; Wordsworth, Nov. Test. 1, s. S. 269-71; 261vab Capitula: I Zacharie sacerdoti apparuit angelus gabriel et annunciavit ei filium Iohannem et . . . annunciavit Marie filium - LXXVIIII Post resurreccionem apparuit Ihesus duobus apostolis euntibus in villam et benedicens eos ascendit in caelum.
Kapitellistan, se McGurk, s. 116, Appendices I (79) och Wordsworth, Nov. Test., s. 493-506, hs D m.fl.
261vb Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem . . . eruditus sum vertiatem (Lc 1,1-4 behandlat som prolog); 262r-266rb Fuit autem in diebus Herodis (Lc 1,5 börjar med en helsidesinitial, jfr McGurk, s. 118) . . . et benedicentes deum amen. Explicit evangelium secundum Lucam.
85 onumrerade sektioner; indelningen motsvarar till stor del de Bruyne, I och In.

266rb-269vb Evangelium secundum Iohannem
Prolog: Incipit prefatio in aevangelium secundum Iohannem Hic est Iohannes evangelista . . . et deo magisterii doctrina servetur, Regul, pp. 42-4, Wordsworth, Nov. Test. 1, pp. 485-7; 266rb-266ra Capitula (kap. XVII-XVIII fortsätter i första spaltens nedre marginal, se hänvisningtecken i de yttre marginalerna): I Phariseorum levitate interrogant Iohannem - XVIII Passio Ihesu et sepultura eius . . . oves tercio iniungit.
Kapitellistan jfr Wordsworth, Nov. Test., Vat. Alex. 14 och början av C; A 148 har flera kapiteln.
266v-269vb  In principio erat verbum . . . qui scribendi sunt libros. Explicit evangelium Iohannis evangelista.
70 onumrerade sektioner; indelningen utan någon motsvarighet i de Bruyne eller Wordsworth, Nov. Test.

269vb-273rb Actus Apostolorum, Vetus Latina version
Prolog: Incipit prefacio in actus apostolorum Lucas natione syrus . . . proficeret medicina, Stegmüller, 640; Actus Apostolorum: Primum quidem . . . cum omni fiducia neminem prohibente. Explicit liber actuum apostolorum.
Ed. Belsheim, s. 321-380. Handskriftstexten är av typ I och nära den av Lucifer från Cagliari (d. ca. 370), se Vetus Latina, 26/2, s. 10, hs 51 med vidare litteratur och s. 89.
73 onumrerade sektioner. 273rb en bladhalva påsydd på det ursprungliga bladet 273r.

273r En bön i nedre marginalen: ‘Ave Maria. . . (Lc 1,28) et tu mecum  o Maria in omnibus tribulabionibus. . . Propicia famulo tuo Sobisslao et libera me ab omnibus peccatis meis; Orba te penis . . . salutis’ är skriven av samma skrivare som tilläggen på f. 276r, 286rb, 305v, troligen före 1250.

273v  Blank

274r-276r Epistulae Catholicae
Prolog: Incipit prologus in septem epistolas canonicas Non ita ordo est apud Grecos qui integre sapiunt . . . nec sancte scripture veritatem poscentibus denegabo, Wordsworth, Nov. Test., 3, p. 230-1.
274r utgörs av den yttre halvan av bl. 273r.
274rva  Epistula Iacobi
Iacobus Dei . . . multitudinem peccatorum. Explicit epistula Iacobi apostoli.
19 onumrerade sektioner.
274va-275rb Epistulae I-II Petri
Epistula Petri Ia Petrus apostolus Ihesu Christi electis advenis dispersionis Ponti . . . gratia vobiscum omnibus qui estis in Christo. Explicit epistola Petri prima; 275rab Epistula secunda Symon Petrus servus . . . et in diem aeternitatis amen. Explicit epistola Petri secunda.
19 + 11 onumrerade sektioner.

275rb-276ra Epistulae I-III Iohannis
Epistula Iohannis I Quod fuit ab inicio . . . Filioli custodite vos a symulachris. Explicit epistula Iohannis prima; 275vb Epistula II Senior dilectae dominae et natis eius quos ego diligo in veritate . . . Salutant te sorores filie tue electe. Explicit epistola secunda; 275vb-276ra Epistula III Senior Gaio . . . saluta tu amicos nominatim. Explicit epistula tercia Iohannis apostoli.
19 + 5 + 3 onumrerade sektioner.

276ra Epistula Iudae
Incipit epistula beati Iudae apostoli Iudas Ihesu Christi . . . in omnia secula seculorum amen. Explicit epistula Iudae.
7 sektioner.

276ra-277vb Apocalypsis Iohannis, Vetus Latina version
Prolog: Incipit prohemium Hieronimi in apokalipsin Iohannes apostolus . . . deo magisterii doctrina servetur, Vetus Latina 26:2, pp. 56-7; 276rb-277vb Apocalypsis Iohannis: Apokalipsis Ihesu Christi quam dedit illi deus . . . Veni domine gratia domini nostri Ihesu Christi supra sanctos. Explicit revelatio Iohannis apostoli.
Ed. Belsheim, 449-76; Vogels, s. 36-48, 164-175, Vetus Latina: Apocalypsis Iohannis, 26:2-10, s. 172- 770 (Apc 2,13 – fin. A 148 huvudhandskrift).
 50 onumrerade sektioner.

276r Tillägg i den yttre marginalen skrivet troligen före 1250 av samma skrivare som tilläggen på f. 273r, 286rb och 305v: Quos anguis dirus, Walther, Proverbia 26165, jfr Walther, Initia 16360; N chorus.angelicus sed et notat angelus unus, jfr Kihlman; s. 86, 209; Suffocat extinguit suffocat guttura stinguit, c 30626a; Cum simus limus nescimus quando perimus, Walther, Initia 3771, Walther, Proverbia 4424. 
 
278ra-286rb Epistulae Pauli
Prolog: Incipit prologus in Epistula sancti Pauli apostoli Primum queritur . . . et manentem substantiam, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 1-5. 
Om handskriften, se Vetus Latina 22, s. 19-20; 25, s. 15-6, hs 51. Breven numrerade löpande I-X utom till Filemon och till Laodicenser; dubbla brev numrerade enkelt.

278ra-279vb Ad Romanos
Prologer: Romani sunt qui ex Iudeis et gentilibus crediderant . . . ad meam imitationem admittere, Gentes econtrario . . . ad pacem et concordiam cohortatur. Explicit argumentum, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 35-8; Romani sunt partis Italie . . . scribens eis a Corinthio, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 41-2; 278rb-279vb Ad Romanos: Paulus servus . . . sapienti deo per ihesum christum cui honor et gloria in secula seculorum amen. Explicit epistula ad romanos.
30 numrerade sektioner. 278v Ett tillägg i yttre marginalen; troligen en innehållsbeskrivning till Rm 4,6-12, skriven med samma hand som huvudtexten.

279vb-282ra Ad Corinthios I-II
Prolog: Arg[umentum] (i inre marginalen) Corinthi sunt achaici et hii similiter ab apostolis audierunt . . . scribens eis ab Epheso per Tymotheum, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 153; Ad Corinthios I: Incipit epistula ad Corinthios Paulus vocatus apostolus . . . in Christo Ihesu amen; 281ra-282ra Ad Corinthios II: Prolog: Arg[umentum] (i inre marginalen) Post actam penitentiam . . . ad meliora contristatos quidem eos sed emendatos ostendens, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 279; Ad Corinthios II: Item ad Corinthios Paulus apostolus Ihesu Christi . . . cum omnibus vobis amen. Explicit epistola ad Corinthios.
24 + 16 numrerade sektioner.

282ra-282va Ad Galatas
Prolog: Arg[umentum] (i inre marginalen) Galathae sunt greci . . . scribens eis ab Epheso, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 355; Ad Galatas: Incipit epistula ad Galathas Paulus apostolus non ab hominibus . . . Gratia domini nostri cum spiritu vestro fratres amen. Explicit epistula ad Galathos.
9 sektioner.

282va-283ra Ad Ephesios
Prolog: Arg[umentum] (i inre marginalen) Ephesi sunt asiani . . . diaconum, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 406; Ad Ephesios: Incipit epistula ad Ephesios Paulus apostolus Ihesu Christi per voluntatem dei . . . in incorruptione amen.
12 onumrerade sektioner.
283rab Ad Philippenses
Prolog: Arg[umentum] (i intercolumnium) Philippenses sunt Macedones . . . de carcere per Epaphoditum, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 455; Ad Philippenses: Incipit epistula ad Philippenses Paulus et Timoteus . . . gratia domini nostri Ihesu Christi cum spiritu vestro amen.
6 sektioner.

283rbvb  Ad Thessalonicenses I-II
Prolog: Arg[umentum] (i yttre marginalen): Thessalonicenses sunt macedones in Christo Ihesu . . . per Titicum et Onesium, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 523; Ad Thessalonicenses I: Incipit epistula ad Thesalonicenses Paulus et Silvanus . . . Ihesu Christi vobiscum amen; 283vb Prolog: Ad Thessalonicenses secundam scribit epistulam ab Athenis per Titum et Onesium et hortatur ad incrementa sanctarum virtutum, cf. Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 554; Ad Thessalonicenses II: Item ad Thessalonicenses Paulus et Silvanus et Tymotheus aeclesiae . . . cum omnibus vobis amen.
6 + 4 sektioner.
283vb-284rb Ad Colossenses
Prolog: Colossenses et hi sicut Laodicenses sunt asiani . . . ab Epheso per Titicum diaconem, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 490; Ad Colossenses: Incipit epistula ad Colossenses Paulus apostolus Christi Ihesu . . . Gratia domini vobiscum amen.
8 sektioner.
284rb-285ra Ad Timotheum I-II
Prolog: Timotheum instruit et docet de ordinatione episcopatus et diaconii et omnis aeclesiasticae discipline scribens ei de Laodicia verba exhortationis, jfr Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 573; Ad Timotheum I: Incipit epistula ad Thimotheum Paulus apostolus Christi Ihesu secundum imperium dei . . . Gratia tecum amen; 284va-285ra Prolog: Item Timotheo scribit . . . de sua passione scribens ei ab urbe Roma, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 615; Ad Timotheum II: Item ad Timotheum Paulus apostolus Christi Ihesu per voluntatem . . . Gratia domini vobiscum amen.
8 + 6 sektioner.
285ra Ad Titum
Prolog: Titum commonefacit et instruit de constructione presbiterii . . . credunt et scribit ei a Nicopoli civitate exhortando et obsecrando, jfr Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 646; Ad Titum: Incipit epistula ad Titum Paulus servus dei apostolus . . . cum omnibus vobis amen.
3 sektioner.
285ra Ad Philemonem
Prolog: Philemoni familiares litteras . . . ab urbe Roma de carcere, Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 668; Ad Philemonem: Incipit epistula ad Philemonem Paulus vinctus Ihesu Christi . . . cum spiritu tuo amen.
1 sektion.
285ra-286rb Ad Hebraeos
Prolog: In primis dicendum est . . . greco sermone composuit et post hec in latinum translata, jfr Wordsworth, Nov. Test., 2, s. 679-80; Ad Hebraeos: Epistula ad Hebraeos Multifarie multisque modis . . . cum omnibus vobis amen.
24 numrerade sektioner.
286rb Ad Laodicenses
Ad Laodicenses: Epistula ad Laodicenses Paulus apostolus nec ab hominibus neque per hominem sed per Ihesum Christum . . . Hanc facite legi colossensibus et colossensium vobis. Explicit.
1 sektion. 

286rb  Tillägg i nedre marginalen skrivet troligen före 1250 av samma skrivare som tilläggen på f. 273r, 276r och 305v: Salve regina AH 50 nr. 245 och Virgo mater ecclesiae AH 23 nr. 82, strof 1, 4-5 med vissa varianter.

286va-288vb Confessio peccatorum
Confiteor tibi pater domine coeli et terrae . . . ut sua inexhausta misericordia mei misero dignetur misereri.
Ed. Schmitz, s. 414-18.
289r  Purpurfärgade spalter utan text.

289v  Helsidesillumination: Himmelska Jerusalem
290r Helsidesillumination: Djävulen

290va-291rb Besvärjelser
Tre besvärjelser och tva magiska formler: 1. Contra morbus repentinum Puton Purpuron. . . Catulon + Hec nomina dabo tibi . . .liberet te ab isto morbo; 2. Contra febres In nomine Patris et filii et spiritus sanctus adiuro vos frigores . . . redeatis unde venistis; 3. K X K Pater Credo Ne Ifu (? ) item contra febres fexes drex artifex Dino sanguinem bibis . . . Maria ut te coherceas in tuo loco a dea concesso. Amen; 4. Experimentum in ungue pueri per quod videtur furtum Primo accipias puerum virginem impollutum . . . per puerum quemque volueris indicabunt tibi; 5. Ut in somniis videas furtum . . . aliain manu sinistra tene
Jfr Kieckhefer 1998, s. 247-8; enligt upplysning av Dr. Gidi Bohak i ett brev av den 12 april 2007 är nr 4 och 5 kända även i den judiska magin.

291v-293r Två purpurfärgade spalter utan text.

293v Blank

294ra-304rb Cosmas Pragensis, Chronica Bohemorum, bok 1-3
Ed. Bretholz, beskrivning av A 148 = B (3), s. LXIX-LXXV. A 148 har en annan kapitelindelning än utgåvan.
294ra-297ra Bok 1: Incipit prologus ad Severum prepositum Domino Severo Melnicensis ecclesiae preposito . . . ne tercias eas oculus videat; Item ad Gervasium magistrum prefacio operis subsequentis Liberalium artium quibusque studiis pleniter inbuto . . . datur omnibus scire volentibus quibus sint acta annis Christi vel indictionibus; Incipit liber Ius in kronicam Boemorum Kosmae pragensis decani Post diluvii efusionem post virorum maligna mente . . . qui viderunt veraciter audivimus. Explicit liber primus de kronicis boemorum.
297ra-300va Bok 2: Proemium ad Clementem abbatem brevnensis aecclesie [S]piritali brevnesis cenobii patri Clementi . . . 297rb . . . scias me scienter nescium fecisse dum feci versus. Vale. Incipit liber secundus Igitur dux Brecizlaus iam in paterna sede vigoratus . . . Siste gradum musa chronicis es iam satis usa. Explicit liber secundus de cronicis boemorum.
F. 299vb Monogram av den tyske kejsaren Henrik III, jfr Bretholz, s. 140.
300va-304rb Bok 3: Incipit apologia Iam pietate dei promissa favente peregi . . . summatim annotare curabimus pauca. Incipit liber tercius Ergo novus dux Bretizlaus iunior . . . Vicite peccatum quia mutavit incendium. Huc usque Cosme decani pragensis editio.
301rb Bok 3, kap. 13: ‘Anima Brecizlai sabaoth adonay vivat expers thanaton Brecizlaus is kyros’ med neumer.


304rb 1500-tals anteckning i nedre marginalen.

304v Blank

305r Namnlängd
Rad 1-6 oläslig på grund av en stor fläck; troligen en bön. Texten börjar med en majuskel Q och avslutas med P[er]; rad 7?-9 står enligt Dudik: Hec sunt nomina eorum qui participes sunt tocius Indulgentiae monasterii Podlasicensis, numera oläsligt.
 Ed. Dudik 1852, Beilage C, s. 403.
305r 1500-tals anteckning längst ner.

305v-311r Kalendarium med ett nekrologium.
Ed. Dudik 1852, Beilage C, s. 404-427. [Bibl.]
Kalendariet innehåller ett mycket stort antal helgonfester, minst en för varje dag. Det vittnar om en kalendarietyp som är starkt beroende av martyrologietraditionen och antyder ett ålderdomligt skede samt pekar mot ett icke liturgiskt bruk. (Helander s. 72). Specifika fester markerade med rött bär huvudsakligen benediktinsk eller böhmisk prägel, några representerar en tysk, i synnerhet sydtysk tradition. Det saknas dock oktav för Translatio Benedicti likaså saknas Illatio Benedicti (4 dec.). Kalendariet i det i s.k. Horologium Olomoucense, KB, A 144, dat. 1136, uppvisar många liknande drag.
Julimånad (f. 308v) delvis oläslig på grund av en stor fläck i mitten.
Incipit till introitusantifonerna längst ner på varje månadssida. De överenstämmer med Pragstiftets liturgi (Missale Pragense 1479) och skiljer sig från Missale OSB och Romanum bara i 4:e söndag i advent: Memento nostri domine i stället för  Rorate celi.

Festerna i rött med benediktinsk prägel: Mauri abb. (15 jan.), Blasii ep. m. (3 febr.), Scholasticae v. (10 febr.), Benedicti abb. (21 mars), Marci ev. (25 apr.), Bonifatii m. (14 maj) (Overgaauw, s. 735)], och Bonifacii ep. (5 juni), Barnabae ap. (11 juni), Iohannis bapt. oct. ( 1 juli), Benedicti transl. (11 juli), Divisio apostolorum (15 juli), Mariae assumptio oct. (22 aug.), Augustini ep. (28 aug.), Decollatio Iohannis bapt. (29 aug.), Egidii cf. (1 sept.), Mauritii c.s. (22. sept.), Cosmae et Damiani mm. (27 sept.), Dionysii c.s. (9 oct.), Galli abb. (16 oct.), Martini oct. (18 nov.), Clementis p. (23 nov.).

De böhmiska helgonfesterna i rött: Translatio Wenceslai m. (4 mars), Adalberti ep., m. (23 apr.), Margarethae v. (13 juli), Wenceslai m. (28 sept.) med oct. (5 oct.), Ludmilae m. (10 nov., translationsdagen), Quinque fratrum m. (12 nov.), Georgii m. (22 apr.), Viti, Modesti et Crescentiae mm. (15 juni, firades i Prag).
Procopius (4 juli) är inte i rött, vilket däremot Udalricus gör som firas samma dag. Procopius kallas bara abbas inte confessor,. Plaček antyder att namnet har skrivits in före Procopius slutliga kanonisation, men redan då hade man fastställt festdatum (alltså strax före 1204). Åsikten har blivit ifrågasatt av Friedl (se referat av diskussionen hos Wojciechowska, s. 22-23).

Tyska fester i rött: Udalrici (4 juli), Pantaleonis (28 juli), Afrae m. (7 aug.), Magni conf. (6 sept.), Othmari abb. (16 nov.); för de sydtyska områdena även Wolfgangi (31 okt.) och Pirmini (3 nov.), dock inte markerade i rött.
Följande fester brukar normalt firas på ett annat datum: VII virg. (10 apr., inte 9 apr.), Philippi ep. (12 apr., inte 11 apr. som hos Usuardus, se Dubois), Julii ep. (13 apr., inte 12 april som hos Usuardus, med tillägget papa), Hermogenis (18 apr., inte 19 apr.). Dessutom Niceti både 2 apr. och 5 maj, Proculi (4 nov.) mart., inte ep., Maria får beteckning Theotokos i Conceptio Mariae (9 dec.).
Till de ovanliga festerna hör Translatio Andree ap. (9 maj) (jfr Helander, s. 74, n. 75).

Följande fester har man inte kunnat belägga: Antonii m. (11 apr.), Geraldi cf. (10 okt., troligen felskrivning för Girardus), Antigii cf. (14 nov., troligen felskrivning för Antidii ep., jfr Grotenfend), Gratici (18 dec.), Unnibaldi (19 dec.).

Kalendariet innehåller ett antal tillskrifter av stambokskaraktär av olika personer, huvudsakligen från 1500-talet, se även Dudik, s. 231-234.

305v Tillägg i nedre marginalen skrivet troligen före 1250 av samma skrivare som tilläggen på f. 273r, 276r, 286rb: Mors iuvenes rapit, Walther, Proverbia 11252. 
307v 1200-tals tillägg i nedre marginalen skrivet troligen av samma hand som tilläggen i kalendariet: Omnis homo omni hora . . . ? . . .

311vab Lista på fester under påsktiden: Resurrectio domini / B Eufemie virginis . . . B Resurrectio domini / Matronis martyris perpetui episcopi et confessoris.
312ra Förklaring till kalendariet: Ratio concurrentium Duodecim ergo mensium computatio . . . De quadragesima In secunda luna . . . initium quadragesime christianorum.

Tillägg i nedre marginalen.

312v Blank 
Tillägg med 1500-tals hand: Iste codex 3011 (ovanför 308 av en annan hand) folia continet 1561, längre ner CCC8 av samma skrivare som har numrerat de övriga bladen var tionde. (Läs mer om Det fysiska verket, stycket Foliering.)
Delvis utraderat och oläsligt senare tillägg. Probatio pennae.
 
 Datering
 
 1204-30, se Historia.

Proveniens

1. Enligt en anteckning på f. 1v ägdes av klostret Podlažice OSB, klostret Sedlec O.Cist., klostret Břevnov OSB.

2. 1420 överförd till klostret Broumov OSB, se Dudik 1852, s. 216-7.

3. 1594 överförd till Rudolf II:s Prager Kunst- und Schatzkammer enligt en anteckning på f. 306r; omnämnd i fyra förteckningar över Kunst- und Schatzkammer: förteckningen 1621 (möjligen), Zimmerman, s. XXXIV, nr. 661: Ein sehr großes buch, auf pergament geschrieben und zwei kleine bücher, vidare i förteckningen 1635, Zimmerman, s. LXV, nr. 495: Ein großmechtiges buch, so ein münch in der gefänknuß zu Branau geschrieben, darin die heilige schrift und von freien künsten, darzu der teufel ihme das pergament und andere notturft gebracht haben sollte; ist bei zwei elln lang, samt i förteckningen 1647, SRA Carl Gustaf Wrangels arkiv (obundna delen), Tyskland – 1650, fol. E 8578, fört. A, utg. Dudik 1867, A, s. XXXVII: Ein grosses buch, so der vermauerte mönich zu Prauna geschriben och inventarieförteckning 1648, SRA Carl Gustaf Wrangels arkiv (obundna delen), Tyskland – 1650, fol. E 8578, fört. B, utg. Dudik 1867, B. S. XLIV: 1 grosses buch, welches der teufel einem vermaureten mönche gebracht.

Förvärv
4. 1649 till Sverige som krigsbyte; katalog över drottning Kristinas bibliotek, KB, U 202:1, utg. Callmer, s. 1-3, nr. 1; katalog 1697, U 122, s. 271, nr. 49: Schwartzbuch, bei nahe sieben quarter lang, ist ein msc. 

Bibliografi Bæcklund, Belsheim, Celsius, Dobrovský, Dudik 1852, Erichson, Friedl, Freher, Gullick 2007, Hammarsköld, Hlavaček, Klemm 1985, Kolař, Lindberg 1957, Lindberg 1969, Nordenfalk 1975, Nordenfalk 1987, Pečirka, Rohnström, Schmitz, Struve, Wojciechowska.

 Utställningar Stockholm 1878, Stockholm 1952, Stockholm 1963, Stockholm 1966, New  York 1970, Köln 1985, Berlin 1995.

MfH 283 + 747 (pos.), 616 + 746 (neg.).