Anpassa Codex Gigas

Här har du möjlighet att välja inställningar för Codex Gigas utifrån hur du vill att informationen ska presenteras.

Du kan anpassa utseendet genom att ändra textstorlek, teckensnitt, kontrast och radavstånd.

Pröva inställningarna genom att klicka på länkarna nedan.

Textstorleken kan dessutom i de flesta moderna webbläsare ändras genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens meny.

Storleken på de olika teckensnitten är anpassade för standardstorlek på texten, du kan därför behöva öka storleken för att få bra läsbarhet.