Swepub användardag 2019

Tid: 31 januari 2019, klockan 09.30-16.00
Föreläsare:
Plats: Hörsalen vid Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm
Anmälan: Till anmälan
Program:

Välkommen till den första Swepub användardag som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation! Användardagen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör hantering av (meta)data för forskningsinformation vid universitet och högskolor samt myndigheter.

Dagens key note-speaker är Hanna-Mari Puuska från CSC – IT Center for Science, Finland som kommer att berätta om datalagret för forskningsinformation och det nordiska samarbetet. Övriga presentationer handlar om både nyttan med Swepub och datakvalitetshöjande arbete i lärosätenas lokala publikationsdatabaser samt om hur arbetet med Swepub fortskrider.

Program

09.30 - 10.00
Registrering och kaffe
 
10.00 - 10.05
Välkomstord
Anders Söderbäck, moderator, Stockholms universitet
 
10.05 - 11.00
Inledning
Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarien vid Kungliga biblioteket 
Inledning
Thomas Neidenmark, Utbildningsdepartementet 

Lägesrapport från Swepub
Bodil Wennerlund & Tuija Drake, Kungliga biblioteket 
 
11.00 - 11.05
Bensträckare
 
11.05 - 12.30
Fyra fall av användning av Swepub-data:
Swepub och högskolestatistiken
Martin Söderhäll, Universitetskanslersämbetet 
Svenskt register över vetenskapliga publiceringskanaler
Jonas Gurell, Vetenskapsrådet 
Misstänkt tvivelaktig publicering vid nordiska lärosäten – matchning mot nationella publiceringsdatabaser
Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås 
Statistik över publikationer med öppen tillgång 
Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket 
 
12.30 - 13.15
Lunch
 
13.15 - 14.40
Tre exempel på kvalitetssäkring av publikationsdata vid lärosätena:
Lunds universitet
Mikael Graffner 
Göteborgs universitet
Sofia Gullstrand 
Luleå tekniska universitet
Marcus Israelsson 
 
14.40 - 15.00
Fika
 
15.00 - 15.50
The Finnish Research Information Hub and Nordic Collaboration
Hanna-Mari Puuska, Development Manager, CSC – IT Center for Science, Finland
 
15.50 - 16.00
Avslutningstal
Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås och ordförande för Swepub utvecklingsråd

 

Anmälan 

Sista datum för anmälan är den 18 januari 2019.

Deltagaravgift

650 kronor exkl. moms. 

Kontakt

tuija.drake[@]kb.se

 

Vi ses på Swepub användardag!

Filmade presentationer
Swepub användardag 2019

Presentationer
Swepub - lägesrapport
Bodil Wennerlund & Tuija Drake, Kungliga biblioteket

Swepub och högskolestatistiken
Martin Söderhäll, Universitetskanslersämbetet

Svenska listan
Jonas Gurell, Vetenskapsrådet

Misstänkt tvivelaktig publicering vid nordiska lärosäten
Gustaf Nelhans

Statistik över publikationer med öppen tillgång
Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket

Kvalitetssäkring av publikationsdata vid Lunds universitet
Mikael Graffner, Lunds universitet

Exempel på kvalitetssäkring av publikationsdata vid lärosätena: Göteborgs universitet
Sofia Gullstrand, Göteborgs universitet

Nationell ämneskategori
Marcus Israelsson, Luleå tekniska universitet

Finnish Research Information Hub and Nordic Collaboration
Hanna-Mari Puuska, CSC

Swepub användardag 2019 - bakgrundsbilder 

 

Sveriges nationalbibliotek