Libris användardag 2017

Tid: 16 november 2017, klockan 10.00-16.00
Föreläsare:
Plats: Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15, Stockholm
Anmälan:

Observera att lokalen är ändrad!

Snart är nya Libris här. Det är viktigt att du som använder Libris har den information du behöver för att övergången ska bli smidig. Användardagen kommer därför att bli en innehållsrik dag. Vi kommer att ge en aktuell bild av läge och tidsplan i projektet. Vi visar upp det nya systemet och ger en glimt av alla de möjligheter till utveckling som nu öppnar sig.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att möjliggöra övergången till den nya plattformen. Under hösten har du som användare möjlighet att delta i tester av gränssnittet. Det ger oss värdefull feedback för det fortsatta jobbet inför övergången. När vi framöver ska utveckla ny funktionalitet och nya tjänster kommer vi fortsatt att bjuda in användare att delta på olika sätt.

Programmet den 16 november innehåller gemensamma presentationer i hörsalen, men också parallella workshops och mindre seminarier där det ges möjlighet att ställa frågor, prova på gränssnittet, ge synpunkter med mera.

Välkommen till en intensiv och inspirerande Användardag.

Anmälningstiden har gått ut.

Deltagaravgift: 700 kronor exkl. moms.

 

 

Kontaktinformation

Charlotta Simonsson

fornamn.efternamn@kb.se

Filmade presentationer

Libris användardag 2017 
KB:s youtubekanal

Presentationer 

Kort om sammanlänkad information
Peter Krantz

BIBFRAME - Nya möjligheterför att utbyta bibliografisk information
Lars G. Svensson

Libris tar sikte på synlighet
Anna Berggren

Format och vokabulär 
Niklas Lindström

Importer, exporter och de lokala bibliotekssystemen
Charlotta Simonsson

Testrapport : feedback från första prova-på-omgången av nya Libris
Erik Hellström

Övergången till RDA i Sverige
Katarina Synnermark och Fredrik Klingwall

Så utvecklar vi Libris tillsammans
Ulf Bley

Utvärdering, mentimeterövning

Fyra deltagare – intervjuer från Libris användardag 2017

 

 

Sveriges nationalbibliotek