Konferensinbjudan - Kan man forska om samtiden i framtiden?

Tid: 24 november 2017, klockan 09.30-16.30
Föreläsare:
Plats: Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården
Anmälan: Stängd

Samhällets digitalisering ställer nya krav på tillgång till forskningsmaterial. Idag sker sociala aktiviteter i stor utsträckning på nätet, via sociala medier och spel m.m. Vad betyder denna snabba produktion av digitalt material för våra kulturarvsinstitutioner, arkiven, biblioteken och muséerna? Att bevara samtiden är en förutsättning för framtida forskning, men i nuläget finns det en rad hinder på den digitala vägen.

Enligt rapporten "Plikten under lupp" som Kungliga biblioteket lämnade över till regeringen i dagarna, har pliktlagstiftningen stora brister och behöver revideras. Den snabba medieutvecklingen försvårar också insamlandet tekniskt. Vilka krav ställer forskningen på materialet för att det ska kunna användas och analyseras även om några decennier? 25 år efter internets genomslag har vi en etablerad nätkultur och en politisk retorik om digitalt först och öppen tillgång till forskning, men hur skapar vi förutsättningar för att samla in, bevara och beforska samtiden i ett längre perspektiv?

'Kan man forska om samtiden i framtiden?' är en konferens för dig som vill veta mer om forskningen om sociala medier, onlinespel och spelkulturer, samt de möjligheter digitala forskningsmetoder ger. Den riktar sig också till dig som vill diskutera de juridiska, tekniska och praktiska svårigheterna med att samla in, bevara och tillgängliggöra digitalt material - och framför allt hur vi gemensamt kan hitta lösningar.

Bland de medverkande finns Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitet, Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering KTH, Björn Magnusson Staaf, arkeolog och muséolog vid Lunds universitet, Beate Eellend, samordnare ”öppen tillgång och vetenskaplig publicering” på KB, Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Jonas Holm, jurist, Stockholms universitet, samt flera forskare, jurister och representanter för kulturarvsinstitutioner.

Konferensen är ett samarrangemang mellan KB, Kungliga biblioteket, SUHF, Riksarkivet och Svensk biblioteksförening.

Konferensen genomförs inom ramen för KBs grupp för strategisk och pliktrelaterad insamling som är en del av Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling och består av forskare och bibliotekarier.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 16 november.

 

Programblad - Kan man forska om samtiden i framtiden?

För frågor eller ytterligare information, kontakta:

Karin Grönvallkarin.gronvall@slu.se, eller

Boel LarssonBoel.Larsson@kb.se 

Här kan du se konferensen i sin helhet.

 

 

 

 

 

Sveriges nationalbibliotek