Inte bara Palmyra - ett seminarium om kulturarvsbrott

Tid: 16 november 2017, klockan 15.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården
Anmälan: program@kb.se
Program: Inbjudan

Seminariet hålls i samband med Eric Ericsons och PG Ylanders utställning om världsarvet Palmyra på Kungliga biblioteket (KB)
9-28 november. Arrangemangen ingår i KB:s bidrag till samverkan mellan rättsvårdande myndigheter och kulturmyndigheter i arbetet mot kulturarvsbrott. 

Inledning

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

Situationen i Syrien/Palmyra och det internationella perspektivet

Eric Ericson, fotograf
Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Paneldiskussion: Marknaden, kulturarvsbrott och juridiken

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet
Carl Barkman, chefsspecialist, Bukowskis
Maria Adolfsson, kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Maria Ellior, polisintendent, nationell samordnare för kulturarvsbrott, NOA

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig gärna genom att skicka ett e-postmeddelande till program@kb.se Ange i ämnesraden att det gäller seminariet om kulturarvsbrott 16 november.

Seminariet är ett samarbete mellan KB och Svenska Unescorådet.

Sveriges nationalbibliotek