Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen 18-20 april 2017

Tid: 18-20 april 2017
Föreläsare:
Plats: Kungliga biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Kungliga biblioteket arrangerar den 18-20 april 2017 en grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.
Kursen omfattar 2,5 dagar. Under kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar. En introduktion till Librissystemen ges dag 1. Vi arbetar i nuvarande katalogiseringsklient Voyager dag 2-3.

Utbildningen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i Libris tidigare. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Dag 1 (halvdag) ges en övergripande information om Libris och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är till exempel förhållandet mellan Libris och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd KB kan erbjuda.

Kursen utgörs dag 2-3 av en introduktion till katalogisering i Libris. Kursen behandlar enbart tryckt material.

RDA kommer kort att beröras under kursen, men det ingår inte som något längre moment i denna kurs.

 

Kursens mål

 

  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster) utifrån KRS.
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Postimport av bibliografiska poster
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)
  • Ha kännedom om Libris olika system och tjänster
  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som Librisbibliotek

Anmälan

Kursavgift: 4 200 kr exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation, samt eftermiddagskaffe dag 1, och förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 2-3. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Grazyna Sowinska, kursansvarig dag 2-3 (tel. 010-709 33 80, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se) eller Helena Forssblad, kursansvarig dag 1 (tel. 010-709 36 02, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se).

För övrig information: Karl Isaksson (tel. 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se).

Anmälan senast den 31 mars 2017.

Sveriges nationalbibliotek