Förvärv i en föränderlig tid – nationell konferens om förvärv och samlingsuppbyggnad

Tid: 1 juni 2017, klockan 09.30-16.00
Föreläsare:
Plats: Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården

Välkommen till KB den 1 juni på nationell förvärvskonferens – ”Förvärv i en föränderlig tid”. Konferensen arrangeras av KB, Stockholms universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek i samverkan med Svensk biblioteksförening.

Konferensen vänder sig i första hand till universitets- och högskolebibliotek och specialbibliotek och tar upp aktuella frågor inom förvärv och samlingsuppbyggnad.

Konferensen filmades och du kan hitta inspelningarna på KBs youtubekanal. På Svensk Biblioteksförenings webbsida kan du dessutom se, och ladda ned, slides från konferensens presentationer.

Fullbokat!


Konferensen är fullbokad och det finns också en lång reservlista som vi har valt att stänga.  Vi har även undersökt att byta till större lokal men har tyvärr inte lyckats med det.

Program


9.30 Registrering och fika (kaffe och smörgås)

10.00 Öppning
Moderator Katarina Wiberg, Svensk Biblioteksförening, hälsar välkommen

10.10 Läget om förvärv på respektive bibliotek från KB, UUB och SUB
Eva-Maria Häusner, KB, Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek och Mia Wahlberg, Stockholms universitetsbibliotek

10.25 Framtidsspaning "Forskarens frihet mellan Schylla och Charybdis – en reflektion"
Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet och ledamot i KB:s forskarråd

11.00 Urval och tillgängliggörande av OA-böcker i katalog- och discoverysystem. Varför? Vad? Hur?
Ola Tengstam och Karin Lagerås Ericson, Malmö Högskolas bibliotek

11.50 Posterpresentationer

 • TERMS – Techniques for Electronic Resource Management. Ett verktyg för e-resursens livscykel
  Lotta Hertzberg, Malmö Högskolas bibliotek
 • E-tidskrifter till alla – elektroniska resurser till låntagare utanför bibliotekets organisation
  Carina Bergman, Vitterhetsakademiens bibliotek
 • En e-resurs vara eller icke vara – En kvalitativ metod för utvärdering av prenumerationer på tidskrifter och databaser
  Andrea Carozzi Bjurström, Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket


12.00 Lunch och Posters

13.10 E-boksstudie vid Högskolebiblioteket i Jönköping – resultat och konsekvenser för förvärvet
Olle Thegeby och Erik Åkesson, Jönköpings högskolebibliotek

13.35 Svenska e-böcker – samarbete med Elib kring en ny prenumerationsmodell
Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek

13.50 Artikelbeställning via Get It Now – erfarenheter från två bibliotek
Christer Karlsson, Umeå Universitetsbibliotek och Maria Ahlbäck, Stockholms universitetsbibliotek

14.15 Tre perspektiv på relationen fjärrlån och förvärv

 • Helena Magnusson, Stockholms universitetsbibliotek
 • Åsa Lund Moberg, Nordiska Afrikainstitutet
 • Bo Åhslund och Cecilia Ericson, KB

14.45 Fika

15.10 Från samlingsbyggande till förvärvspolicy – vad hände på vägen och hur påverkas fjärrlånet?
Kort introduktion till två kommande studier inom KB:s uppdrag att analysera forskningsbibliotekens utveckling.
Christine Wallén, KB

15.25 Den nationella biblioteksstrategin – vart är den på väg?
Erik Fichtelius, KB

15.40 Intryck från dagen och slutdiskussion
Eva-Maria Häusner, KB, Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek och Mia Wahlberg, Stockholms universitetsbibliotek

15.55 Avslutning
Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening

Kontaktinformation

Mia Wahlberg, SU
mia.wahlberg@sub.su.se

Eva-Maria Häusner, KB
Eva-Maria.Hausner@kb.se

Karin Byström, UU 
karin.byström@ub.uu.se

Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening
kw@biblioteksforeningen.org

Sveriges nationalbibliotek