Symposium Open APC Sweden

Kungliga biblioteket bjuder in till ett symposium på temat öppna APC-data i Sverige.

Tid: 25 november 2016, klockan 09.30-15.00
Föreläsare:
Plats:

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar open access. Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel.

I dag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er, utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick och kontroll av publiceringskostnader har uppmärksammats och behovet av nationellt och internationellt samarbete är stort.

Kungliga biblioteket inbjuder härmed till ett symposium på temat öppna APC-data i Sverige.

Program

 

9.30–10.00 Kaffe

10.00–10.20 Inledning
Beate Eellend, handläggare, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket

10.20–11.10 The Total Cost of Publication in a Hybrid
Open Access Environment
Prof. Stephen Pinfield, University of Sheffield, UK

11.10–11.40 Open APC Initiative Tyskland
Beate Eellend, handläggare, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket

11.40–12.30 Lunch och nätverkande

12.30–13.00 Open APC Sweden
Camilla Smith, samordnare, SwePub, Kungliga biblioteket

13.00–13.20 Erfarenheter från Stockholms universitet
Frida Jacobson, bibliotekarie och Liisa Hänninen, controller, Stockholms universitetsbibliotek

13.20–13.40 Estimating APCs from repository data
David Lawrence, vetenskaplig redaktör, Linköpings universitetsbibliotek

13.40–14.00 Kaffe

14.00–14.30 Erfarenheter från en forskningsfinansiär
Britta Lövgren, forskningssekreterare, Riksbankens Jubileumsfond och Christer Lagvik, bibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

14.30–15.00 Sammanfattning
Beate Eellend, handläggare, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket
Serdar Temiz, doktorand, KTH och ordf. Open Knowledge Sweden

Presentationerna kommer att spelas in och finnas tillgängliga på Kungliga bibliotekets Youtube-kanal.

Kontaktinformation

Beate Eellend
E-post: beate.eellend@kb.se

Sveriges nationalbibliotek