Opportunities in Open Science

The event is organised jointly by the National Library of Sweden, Swedish NOAD for OpenAIRE, together with Vinnova and the Swedish Research Council, the Swedish contact agencies for Horizon 2020.

Tid: 19 januari 2017, klockan 09.30-16.30
Föreläsare:
Plats: Stockholm, The National Library of Sweden
Anmälan: Registration

 

The aim of the seminar is to increase knowledge, to highlight and promote opportunities within Open Science. It will also bring into discussion the societal impact of research through transparency and openness and the sharing and re-use of data. The seminar is mainly targeted at representatives from Grants offices at Swedish universities and research institutes, national experts and national contact points for Horizon 2020, Head of Units and programme managers at the Swedish research funding agencies and representatives from the Swedish government. The event will also share best practices and ideas on how to embrace and support open access to publications and research data from academia, business and public sector.

From the Swedish Research Bill 2016/17:50 "Research meets Society"

Regeringens målbild är att alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Likaså bör forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer bli öppet tillgängliga samtidigt som den tillhörande publikationen. En övergång till öppen tillgång till forskningsresultat bör ske successivt för att säkerställa att det sker på ett ansvarsfullt sätt. /…/ Det är ett gemensamt ansvar för alla aktörer i forskningssystemet, t.ex. lärosäten och forskningsfinansiärer, att verka för att målbilden uppfylls.

Regeringens politik drivs av synsättet att forskningen angår hela samhället, inte bara de som är direkt verksamma inom forskningen. Detta perspektiv ger bättre förutsättningar för forskare och ökar legitimiteten i deras arbete. /…/ För att Sverige ska fortsätta att vara ett framstående forsknings- och innovationsland måste samverkan mellan universitet och högskolor, näringsliv och det övriga samhället stärkas och förnyas i hela landet. Regeringens utgångspunkt är även att nya resurser måste tillföras på ett ansvarsfullt sätt i syfte att långsiktigt höja kvaliteten på svensk forskning och högre utbildning, stärka innovationsförmågan och öka nyttiggörandet.

 

All presentations will be held in English. The seminar will be recorded.

Please note! Registration is now closed as we have reached our full capacity for the conference. If you wish to participate, please contact Beate Eellend to be placed on the waiting list.

For further questions please contact Beate Eellend, Programme Manager, National Library of Sweden, beate.eellend[at]kb.se

 

Coffee

Welcoming address

Gunilla Herdenberg, National Librarian, National Library of Sweden & Sven Stafström, Director General, Swedish Research Council

Opening address

Jean Claude Burgelman, Head of Unit, Directorate General for Research and Innovation of the European Commission

National coordination of Open Access to scientific information (publications and research data)

Sofie Björling, Director of Department of Research Infrastructures, Swedish Research Council & Beate Eellend, Open Access Coordinator, National Library of Sweden

Open Science in Sweden

Karin Röding, State Secretary to the Minister for Higher Education and Research

Lunch and mingle

Horizon2020 Open Access Mandate on publications and research data. How OpenAIRE can help - infrastructure and support.

Birgit Schmidt, Scientific Manager OpenAIRE, Goettingen State and University Library

Open Science: Good practices on co-operation and Open Science.

* Sara Hägg, Associate Professor, Karolinska institutet;
* Dick Kasperowski, Senior Lecturer, Göteborgs universitet;
* Björn Nystedt, Head of Facility, SciLifeLab;
* Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio

Concluding dialogue: What does Open Science mean for Sweden?
* Jens Hjerling-Leffler, Associate Professor, Young Academy of Sweden;
* Eva-Marie Rigné, Research and Development Officer, Swedish Association of Local Authorities and Regions, SKL;
* Jan-Eric Sundgren, Senior Adviser, Association of Swedish Engineering Industries
* Annelies Wilder-Smith, Professor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet

Snacks and mingle

 

Mer information

Ta del av liverapporteringen från konferensen i efterhand

Conference documentation

Videos

Presentations

 

Conference report (in Swedish)

 

Sveriges nationalbibliotek