Kvalitetsdialog, 18 november 2016

 

Tid: 18 november 2016
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungliga biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här

Kvalitetsdialog

Kungliga biblioteket, den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna delar på ansvaret för uppföljning av biblioteksplanerna.

Den 18 november träffas inbjudna representanter för ett gemensamt arbetsmöte på KB.
 

Förmiddagen

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg inleder dagen

Årsmöte för Kvalitetsdialogen

Statistik, struktur och tillgång till folkbibliotek. Nick Jones, bibliotekschef, Huddinge kommun.

Lunch

Eftermiddagen

Workshop: Diskussion i mindre grupper med tre teman, budget, samverkan och kunskapsunderlag.

MeR Barnkultur – när alla är representerade. Maureen Hoppers, Kommunikationsansvarig - fokus ÖppnaDörren & Socialhållbarhet, Ax Foundation.

Spanare summerar dagen. Avslutning

 

Kontakt och frågor:

Elisabet Ahlqvist, tel 010-709 36 30 e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

 

Sveriges nationalbibliotek