Kulturarvet som ettor och nollor | Del 3: Digital humaniora

Tid: 12 september 2016, klockan 10.00-16.30
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungliga biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här
Program:
Digital humaniora utgör del 3 i Kungliga bibliotekets serie Kulturarvet som ettor och nollor.
 

Välkomna till ännu en träff inom ramen för en serie evenemang på Kungliga biblioteket som på olika sätt vill belysa området digital humaniora. Syftet är att sprida kunskap om tillämpning av digital teknologi och ge möjlighet att ta del av pågående forskning.

Vi kommer vid detta tillfälle få ta del av presentationer av projekt som använder språkteknologiska metoder för att analysera och beskriva fenomen inom historisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vi får även en presentation av Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Föredragshållarna kommer ge utrymme för diskussion under programmet. För den som har tid och lust kan samtalen sedan fortsätta i ett mingel på Hotell Anglais, tvärs över gatan.
 
Digital humaniora är ett samarrangemang mellan Digisam, Swe-Clarin och Kungliga biblioteket.
 
Målgrupp
Fokus vid detta tillfälle kommer ligga på språk och text, och vi tänker oss därför att programmet främst kommer vara intressant för personal vid bibliotek och arkiv men representanter från andra typer av samlingsförvaltande institutioner, liksom forskare inom området, är givetvis välkomna.

 

Program

9.30 Kaffe och registrering
10.00

Välkommen

Lars Ilshammar, Kungliga biblioteket

10.15

Humaniora, digitalisering och kulturarvets olika gränssnitt

Cecilia Lindhé, Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet

11.00

Språkteknologin till din tjänst

Leif-Jöran Olsson, Språkbanken, Göteborgs universitet

11.45 Lunch
12.45

Från arkiv till text. Gender & Work och andra arkivdatabaser

Marie Lennersand, Riksarkivet

13.15

OCR, HTR och datautvinning för historiska dokument

Anders Brun, Centrum för bildanalys, Uppsala universitet

13.45

SOU – Statens röst digitaliserad?

Christopher Kullenberg, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

14.15 Kaffe
15.00

Kvantitativ samhällsanalys med språkteknologiska metoder

Hillevi Hägglöf, Försvarsmakten

15.30

Vad kan man göra nu genast?

Peter Krantz, Kungliga biblioteket

16.00-16.30 Avslutande diskussionAnmälan

Deltagande är gratis efter anmälan. KB bjuder på kaffe och en enklare lunch. Anmälan senast 5 september 2016.

För frågor om seminariets innehåll, kontakta
Lars Björk, KB, tel. 010-709 31 51, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information, kontakta
Karl Isaksson, KB, tel. 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

 

Sveriges nationalbibliotek