Knytkonferens i miniformat - Bibliotekschefskonferensen 17 november 2016

 

Tid: 17 november 2016
Föreläsare:
Plats: Stockholm
Program: Program

Knytkonferens i miniformat

Höstens Bibliotekschefskonferens innehåller en ”knytkonferens i miniformat”.
Syftet är att deltagare som har intressanta erfarenheter och projekt delar med sig så att vi gemensamt får ökad kunskap om varandras verksamheter och om vad som händer i omvärlden.

Vad är då en knytkonferens, eller unconference som är den engelska titeln?

Det är ett möte där innehållet skapas av deltagarna. Efter lunch erbjuder vi lokaler för fem parallella seminarier eller rundabordssamtal. Fundera på om du har något du kan bidra med för att göra denna chefsdag bra och inspirerande. Vill du berätta om ett utvecklingsprojekt på ditt bibliotek? Har du intressanta omvärldsspaningar? Kanske har du en fråga som du skulle vilja ha en närmare diskussion om? Eller vill du vara fri och ta del av kollegornas erfarenheter?

Så här går det till:

Senast två veckor innan, den 2 november, anmäler du intresse för att bidra med en programpunkt. Du anger där om det är ett 25-minuterspass där du presenterar något eller om du vill ha ett rundabordssamtal kring en fråga. Därefter sammanställs allt för att se vilka pass som kan genomföras så att det sammantaget blir en intressant eftermiddag. Mer information och intresseanmälan kommer den 15 augusti 2016.

Under själva Knytkonferenspasset väljer deltagarna fritt vad de vill delta i, dvs. ingen föranmälan.

 

Kontaktperson
Karl Isaksson, Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket
Tel. 010 709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

 

Sveriges nationalbibliotek