Bibliotekschefskonferensen 16-17 november 2016

 

Tid: 16-17 november 2016
Föreläsare:
Plats: Stockholm
Program: Program

Ledarskap för biblioteksutveckling

KB:s bibliotekschefskonferens 16-17 november 2016


Varmt välkommen till KB:s bibliotekschefskonferens 2016!

Bibliotekschefskonferensen är en årlig sammankomst för alla chefer för offentliga bibliotek och en del av KB:s nationella samverkansuppdrag. Evenemanget vänder sig till bibliotekschefer från alla bibliotekskategorier och andra berörda samarbetsorganisationer.

Temat för årets konferens är ledarskap för biblioteksutveckling.

Mingelkväll 16 november

Konferensen inleds med ett mingel inne i Kungliga biblioteket i Humlegården, onsdagen den 16 november kl. 18:30. Mingla, träffa kollegor och prata om senaste nytt eller gamla minnen från biblioteksbranschen.

Program 17 november

Vi fortsätter sedan på torsdagen den 17 november i Garnisonen på Karlavägen 100. Moderator är KB:s kommunikations­strateg Peter Axelsson som lotsar oss genom en välfylld dag. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg inleder konferensen. Därefter pratar Erik Fichtelius, KB:s samordnare för uppdraget nationell bibliotekstrategi.

Förmiddagen ägnas sedan åt en paneldiskussion med utgångspunkt från konferensens tema Ledarskap för biblioteksutveckling.

Paneldeltagarna är:

 • Universitets-/högskolebibliotek: Daniel Forsman, bibliotekschef, Chalmers tekniska högskola
 • Skolbibliotek: Anna Widing Niemelä, gymnasiechef, Botkyrka kommun
 • Folkbibliotek: Anette Ekström, bibliotekschef, Älmhults bibliotek

Samtalsledare: Christer Hermansson, kulturchef, Strängnäs kommun

Eftermiddagen inleds med en knytkonferens i miniformat. Syftet är att de chefer som har intressanta erfarenheter och projekt delar med sig så att deltagarna får ökad kunskap om varandras verksamheter, vad som händer i omvärlden och inspiration att ta med hem till sitt bibliotek.

      Vill du anmäla en punkt för att dela med dig
      av dina erfarenheter och projekt:
anmäl det här.

Därefter följer en omgång med fyra parallella valbara seminarier:

 • Nationell biblioteksstrategi
  Seminariet leds av Krister Hansson och Karin Linder (båda KB).
  Nationell biblioteksstrategi presenterar och diskuterar den rapport Borås bibliotekshögskola har genomfört angående bibliotekchefers organisatoriska placering. Margareta Lundberg-Rodin intervjuas.
 • E-boksprojektet
  Seminariet leds av Miriam Säfström (KB).
 • Utvecklingslinje: Koha
  Seminariet leds av Anna Berggren (KB), Anders Söderbäck (SUB).
  Seminariet inleds med hur KB resonerat kring stödet till utvecklingen av open source som alternativ till proprietära bibliotekssystem och även om länkad data. Därefter ges en sammanfattning av läget på SUB beträffande bibliotekssystemarkitektur (valet av Koha och hur implementationen har framskridit), samt något om årets RDF-projekt.
 • Utvecklingslinje: Licenser och OA
  Seminariet leds av Britt-Marie Wideberg och Beate Eellend (båda KB).
  Samtidigt som Sveriges forskare i allt högre utsträckning publicerar sina artiklar öppet tillgängliga och i många fall också tar ansvar för att betala förlagen för open access, så fortsätter bibliotekens budgetar att belastas av prenumerationskostnader tillsammans med de administrativa kostnader som kan kopplas till dessa båda utgiftskällor. I stor utsträckning är det de stora vinstdrivande ”traditionella” förlagen som, för samma tidskrift, därmed kan ta betalt både för open access-publicering och för prenumerationsavgifter. Här finns ett nationellt såväl som internationellt behov av att förlagen introducerar ett så kallat offsetting-system med syfte att reducera de ohållbart ökade kostnaderna för universitet och högskolor.


Avslutning

Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av Robert Darnton, professor emeritus i historia, tidigare chefsbibliotekarie för Harvard University Library.

 

 

 

Konferensen filmades.
Till filmerna.


Presentationer

Inledning
Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg

Nationell biblioteksstrategi (film)
Erik Fichtelius

Ledarskap för biblioteksutveckling
Anna Widing Niemelä

Ledarskap för biblioteksutveckling
Anette Ekström

Ledarskap för biblioteksutveckling
Daniel Forsman

Seminarium: Nationell biblioteksstrategi
Margareta Lundberg Rodin

Libraries, books, and the digital future
Robert Darnton

 

 

Onsdagen den 16 november
Mingel inkl. dryck och lättare tilltugg (snittar eller dylikt, obs! ej middag)
Tid: kl. 18.3020.30
Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården

Torsdagen 17 november 2016
Konferens
Tid: k. 10.0016.30 (kaffe/registrering från 9.15)
Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100

Anmälan
Senast den 11 november via den här länken.

Kostnad
1500 kr, som faktureras efter konferensen.

Kontaktperson
Karl Isaksson, Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket
Tel. 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek