Negotiation Skills: en kurs i förhandlingsteknik speciellt riktad till bibliotekarier

Tid: 11-12 mars 2015
Föreläsare: Sarah Durrant, Red Sage Consulting
Plats: Kungl. Biblioteket, Garnissonen, Stockholm
Anmälan: Anmäl er här

Kostnad: 2 750 kr per person

Endast för BIBSAM-konsortiets deltagande institutioner

Välkomna till en praktiskt inriktad heldagsworkshop för att öka kunskaperna och förhandlingsfärdigheterna för bibliotekarier som arbetar med förvärv av elektroniska resurser. Workshopen kommer att hållas på engelska.

Antal platser begränsas till 18 deltagare per tillfälle för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för inlärning och övning.

Sveriges nationalbibliotek