Kungl. biblioteket anordnar myndighetsträff om e-plikten med fokus på teknik

Tid: 25 mars 2015, klockan 13.00-16.00
Föreläsare:
Plats: Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Informationsträffen vänder sig till utvecklare och personer som är aktiva i den tekniska implementationen av automatiska leveranser av myndigheters e-pliktsmaterial.

Under hösten 2014 genomförde KB flera informationsträffar om e-plikten. De handlade främst om lagtolkningen. Träffarna filmades och finns tillgängliga på http://www.kb.se/plikt/eplikt/myndigheter/.

Vi fortsätter med en informationsträff med fokus på teknik. Onsdagen 25 mars klockan 13:00 - 16:00 anordnar KB en teknisk genomgång av hur materialet som omfattas av e-plikten är tänkt att beskrivas med metadata, samt levereras till KB. Vi uppmuntrar deltagarna att bekanta sig med de specifikationer och exempel som finns publicerade av KB på http://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/. Dessa kommer att diskuteras under seminariet.

Program

 • Vad är innebär e-plikt 
  Vem skall leverera vad, när och hur
 • Vad är och vad är inte leveranspliktigt ur teknisk synvinkel
  Video och ljud
  Gråzoner och antaganden om framtiden
 • Anslutningsprocess
  Valideringsperiod
 • Hur skall materialet levereras
  RSS-specifikationen, exempel samt validering mot schema
  Tips på verktyg för att arbeta med XML
  FTP och webbuppladdning via formulär
 • Versioner, kompletteringar, ersättningar och vikten av identifikatorer
 • Kombinationer av leveransmetoder
 • Fika (30 min)
 • Harmonisering av leveranser gentemot KB och Riksarkivet genom en Förvaltningsgemensam specifikation (FGS)
 • Skapa uttrycksfulla bibliografiska poster i den nationella katalogen (Libris)
 • Frågor & Svar

Anmälan

Anmälan senast 19 mars 2015.

Deltagande är gratis efter anmälan. KB bjuder på eftermiddagskaffe.

För frågor om seminariets innehåll, kontakta
Daniel Jansson, KB, tel 010-709 33 03, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.
May Nilsson, KB tel 010-709 52 32, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information, kontakta
Karl Isaksson, tel 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

 

Sveriges nationalbibliotek