International Perspectives on Rare Book Librarianship

Tid: 19 oktober 2015, klockan 09.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungl. biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Program

Den 19 oktober 2015 arrangeras seminariet International Perspectives on Rare Book Librarianship i samarbete med Kungl. biblioteket.

Seminariet vänder sig i första hand till personer som arbetar vid större eller mindre bibliotek som har egna äldre boksamlingar. Seminariet sätter denna typ av samlingar i ett större, internationellt perspektiv och visar på vikten av att tillgängliggöra dessa samlingar.

Dagen ingår i seminarieserien Bevara för framtiden, som har som syfte att öka kunskapen om bevarande och tillgängliggörande av äldre boksamlingar. Seminarieserien är finansierad av Kungl. biblioteket och arrangerad i samverkan mellan Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Västerås stadsbibliotek samt Stockholms universitetsbibliotek.

Ur programmet

  • Kristian Jensen (British Library, London): New Users of Old Books

  • Raphaële Mouren (Warburg Institute, London): Rare Books Librarianship Today: Tasks and Challenges

  • Iris O’Brien (British Library, London): Descriptive Cataloguing of Rare Materials and RDA

  • Alex Alsemgeest (Koninklijke Bibliotheek, The Hague): Bring in the Dutch: the National Bibliography and Four Centuries of Dutch Books in the Baltic

  • Alison Cullingford (Bradford University Library): Wonders of Worstedopolis: Discovering Unique and Distinctive Collections at the University of Bradford

Moderator: Emma Hagström Molin (Stockholms universitet)

Anmälan

Deltagande är gratis efter anmälan. Förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår, men lunch på egen bekostnad.


För frågor om konferensens innehåll, kontakta
Helena Backman, tel 08-16 27 27, e-post enligt fornamn.efternamn@sub.su.se.

För övrig information, kontakta

Karl Isaksson, tel 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.


Anmälan senast den 12 oktober 2015.

Sveriges nationalbibliotek