Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen 24-26 mars 2015

Tid: 24-26 mars 2015, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Hyrdata, Furusundsgatan 21, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Kungl. biblioteket arrangerar den 24-26 mars 2015 en grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.
Kursen omfattar 2,5 dagar. Under kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar. Vi arbetar i nuvarande katalogiseringsklient Voyager dag 1-2. Information om det nya katalogiseringsverktyg som KB utvecklar ges dag 3.

Utbildningen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i Libris tidigare. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen utgörs dag 1-2 av en introduktion till katalogisering i Libris. Kursen behandlar enbart tryckt material.

Dag 3 (halvdag) ges en övergripande information om Libris och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är till exempel förhållandet mellan Libris och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd KB kan erbjuda.

Kursens mål

  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster)
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)
  • Ha kännedom om Libris olika system och tjänster
  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som Librisbibliotek

Anmälan

Kursavgift: 4 200 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 1-2, dag 3 ingår förmiddagskaffe. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Olof Osterman, kursansvarig, tel 010-709 33 77, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Karl Isaksson, tel 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Anmälan senast den 6 mars 2015.

Sveriges nationalbibliotek