Dewey - Introduktionskurs 13 mars 2015

Tid: 13 mars 2015, klockan 10.00-16.15
Föreläsare:
Plats: Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen

Sista anmälningsdag 5 mars 2015.

Kostnad 1 000 kr per person, inkl kaffe/te och lunch.

Introduktionskurs (1 dag)

Kursen är avsedd för dig som vill veta mer om hur Dewey fungerar:

 • för att kunna planera en övergång till Dewey
 • bibliotekarier med behov av översiktliga kunskaper om Dewey
 • referensbibliotekarier och andra som arbetar med att vägleda användare
 • katalogisatörer med behov av översiktliga kunskaper om Dewey

Efter introduktionen ska deltagarna:

 • känna till de allmänna principerna i Dewey
 • känna till några viktiga skillnader och likheter jämfört med SAB
 • kunna hitta vad en Deweykod betyder
 • kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns
 • kunna använda Dewey för ämnessökning
 • kunna bedöma Dewey som hylluppställningssystem
 • kunna planera för en övergång till Dewey

Kontakt

Praktiska frågor och frågor om bokning:
Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 34

Kursinnehåll:
Harriet Aagaard, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 12

Sveriges nationalbibliotek