Workshop - Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler

Tid: 26 mars 2014, klockan 10.00-16.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen
Anmälan: Anmäl dig här!
Program:
 • Förkommersiell innovationsupphandling - vad är det?? 
 • Utveckla nya metoder för avspelning av grammofonskivor, snabbare än realtid och till bästa möjliga ljudkvalité. Vad kan man uppnå med optisk scanning och bildanalys av mekaniska/fysiska ljudspår? 
 • Kan man efterbearbeta ljudet genom bildanalyser?

Den 26 mars anordnar Kungl. biblioteket en workshop om utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler. Workshopen är en information om det KB-projekt som stöds av VINNOVA.

Program

 • Presentation av VINNOVA-projektet samt KB:s samlingar av grammofonskivor. Efterbearbetning av ljudinspelningar, standards, kvalitéer och tillgängliggörande samt upphovsrätt 
  Stig L Molneryd, projektledare Kungl. biblioteket
 • Presentation från SRF Research & Musik (SR:s grammofonarkiv)
  Roger Björkman, gruppchef över Musikförmedlarna
 • Presentation från Nasjonalbiblioteket (NB) i Norge om digitaliseringsprojekt vid kopiering av grammofonskivor

LUNCH

 • Presentation av Digisams arbete som digitaliseringssamordnade inom ABM
  Utredare Sanja Halling 
 • Presentation från arbetet på Statens Musikverk "Digitalisering och tillgängliggörande av inspelningar”
  Digitaliseringstekniker Mats Lundell 
 • Presentationer från arbetet med digitalisering och tillgängliggörandet på svenska grammofonbolag  

  - Warner Music, Jakob Ekendahl 
  Sony Music U
  - Universal Music 

KAFFE

 • ”Från ljus till ljud -- dagens tekniska möjligheter"
  Josef Grahn, Director Software and Algorithms, Optonova 
 • Teknikleverantörer av optik- och scanningsutrustning 
 • Panelsamtal med frågor 
 • Sammanfattning och avslutning

 

Vilka bör delta?

Workshopen är öppen för alla med intresse av teknikutveckling och arbetar med digitalisering och tillgängliggörande av digitala ljudinspelningar.

Plats och pris

Workshopen håller på mellan kl 10-16 i Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen. Kaffe finns från 9.30.

Workshopen är gratis. Kaffe för- och eftermiddag ingår. Lunch på egen bekostnad.

Anmälan

Sista anmälningsdag 19 mars 2014. Antalet platser är begränsat till 50. 

Kontakt

Praktiska frågor om dagordningen och workshopen: Projektledare Stig L Molneryd, Digitalisering, (e-post: fornamn.efternamn@kb.se, tel: 010-709 32 51
Frågor om anmälningar: Karl Isaksson, Utbildningssamordnare, Avd. för samordning och utveckling, Kommunikation och e-tjänster (e-post: fornamn.efternamn@kb.se, tel: 010-709 36 34)

Sveriges nationalbibliotek