En samlad biblioteksstatistik, 16 oktober 2014

 

Tid: 16 oktober 2014, klockan 13.00-16.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

 

Varmt välkomna till en halvdag om en samlad biblioteksstatistik!

Under oktober månad frågar vi efter synpunkter på hur den nya samlade svenska biblioteksstatistiken bör vara konstruerad och hur förslaget till den nya statistikenkäten bör förändras.

Välkommen till att lyssna på tankarna kring varför förslaget ser ut som det gör och diskutera förslaget på KB. Det kostar inget och vi bjuder på lite fika.

Målet med mötena är att göra förändringar i förslaget till en ny samlad biblioteksstatistikenkät så att det slutliga förslaget blir bättre.

Den nya statistiken ska införas under 2015, då tillfrågas alla offentligt finansierade bibliotek.

Mer information om förslaget till en samlad biblioteksstatistik finns på http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/ny-statistik/


Datum: 16 oktober 2014
Tid: kl. 13-16
Plats: Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100
Avgift: Gratis (vi bjuder på kaffe)
Begränsat antal platser, anmäl dig i god tid.

Kontaktperson:
Karl Isaksson, tel 010-709 36 34 e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

 

Sveriges nationalbibliotek