Driva utveckling - Statistik, utveckling och kvalitet, 19 november 2014

Tid: 19 november 2014, klockan 09.15-16.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungl. biblioteket
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Se programmet

Kungl. bibliotekets expertgrupp för kvalitet och utvärdering sammanfattar sina första år av systematisering av biblioteksfältets utvärderings- och kvalitetsmetodik genom en endagskonferens. Vi blandar inslag om metoder för kvalitetsmätning, modell för uppföljning och kvalitetsarbete med mer övergripande reflektioner över utvärderingens bidrag i skarpa samhällspolitiska beslutslägen och sätter biblioteken i centrum. Vi vänder oss till er som har ansvar för lednings- och utvecklingsfrågor och ni som har att genomföra eller på olika sätt medverka i utvärderings- och kvalitetsarbete i verksamheten.    

Program


09.15    Kaffe och registrering 

09.30    Välkomsthälsning av ordföranden i Expertgruppen för Utvärdering och kvalitet, Cathrine Berggren, Mittuniversitetet och Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm.

09.45    En av tre män har prövat hasch? Eller har de inte det...? Hur entydiga är våra statistiska resultat?
Inger Persson, Uppsala universitet.

10.45    Hur använder vi utvärderingsresultaten i våra beslutsprocesser? Vilket värde har mjuk respektive hård kunskap i olika typer av strategiska skeenden?
Gunnar Wetterberg, Samhällsanalytiker.

11.45    Lunch

13.00    ASPIRE -  A System for Product Improvement Review and evaluation, ett modernt system för uppföljning och utvärdering.
Heather Bergdahl, Statistiska Centralbyrån.

13.30    “Så kan du använda den nya officiella biblioteksstatistiken till att följa upp din verksamhet”
Cecilia Ranemo, Kungl. biblioteket.

14.00    En modell för utvärdering och kvalitetsutveckling för alla verksamhetstyper.
Cathrine Berggren och Katarina Kristoffersson, Säffle kommun.

14.30    Kaffe

15.00    Angela Zetterlund leder en paneldiskussion om viktiga framtidsfrågor som rör utvärdering, kvalitet och statistik.
Paneldeltagare: Lars Höglund, SOM-undersökningarna, Heather Bergdahl, SCB och Cecilia Ranemo, KB.

15.50    Avslutning      

 

Medverkande talare

Heather Bergdahl, Statistiska Centralbyrån, Stockholm
Cathrine Berggren, Mittuniversitetet
Katarina Kristoffersson, kulturchef, Säffle
Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm
Lars Höglund, professor, Institutionen för Media & Kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet
Inger Persson, Enheten för statistisk analys, Uppsala universitet
Cecilia Ranemo, ansvarig för statistik och analys, Kungl. biblioteket
Gunnar Wetterberg, historiker och författare, samhällsanalytiker
Angela Zetterlund, fil. dr, Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet. Kalmar/Växjö  

Kostnad
1200 kr per person, inkl kaffe/te och lunch.

 

Sista anmälningsdag 13 november 2014. 

Kontakt

Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 34
Susanna Gustafsson, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 22  


 

Sveriges nationalbibliotek