Dialogseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek

Tid: 13 maj 2014, klockan 09.30-15.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Se programmet

Välkommen till ett dialogseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek!

Målet med dagen är att starta en dialog om bibliotekens och förlagens behov, planer och önskemål gällande svenska e-böcker.

Inspirationen till dagen kommer från ett föredrag på UKSG:s konferens 2013:
Publishers and librarians: we share the same values – why are we fighting? av T Scott Plutchak : http://www.youtube.com/watch?v=Akzmljj7DdM
 
Arrangörer: Uppsala universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek i samarbete med Kungl. biblioteket

Presentationer och inspelningar

(Om ljud-/bildsynkningen inte stämmer i inspelningen, vänta tills du hör ljudet och börja om från början igen)
 

Välkommen – Karin Byström
 Presentation
Länk till inspelning

Karnov - Nicklas Kraft, Harald Axelius
Länk till inspelning

Samfundsliteratur – David Péronard
 Presentation
Länk till inspelning

Ebrary – Romy Beard
 Presentation
Länk till inspelning

Svenska läromedel – Rickard Vinde
 Presentation
Länk till inspelning

Liber – Katarina Helander Burvall
 Presentation
Länk till inspelning

Studentlitteratur – Magnus Pettersson Roos
 Presentation
Länk till inspelning

KB:s roll – Anna Lundén, Gunnel Stjernvall
Länk till inspelning

Högskolan i Borås – Martin Borg
 Presentation
Länk till inspelning

Uppsala UB – Karin Byström
 Presentation
Länk till inspelning

Atingo – Marcus Tirkel
 Presentation
Länk till inspelning

Paneldiskussion
Länk till inspelning

Kontakt

Karin Byström, fornamn.efternamn@ub.uu.se, 018-471 3351
Karin Perols, fornamn.efternamn@sh.se, 08-608 40 55
Annica Wentzel, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 25

Sveriges nationalbibliotek