Dewey decimalklassifikation - Introduktionsdag

Tid: 13 februari 2014, klockan 10.00-16.15
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Se programmet

Sista anmälningsdag 6 februari 2014.

Kostnad 1000 kr per person, inkl kaffe/te och lunch.

Introduktionskurs (1 dag)

Kursen är avsedd för dig som vill veta mer om hur Dewey fungerar:

  • bibliotekarier med behov av översiktliga kunskaper om Dewey.
  • referensbibliotekarier och andra som arbetar med att vägleda användare
  • katalogisatörer med behov av översiktliga kunskaper om Dewey
Efter introduktionen ska deltagarna:
  • känna till de allmänna principerna i Dewey
  • känna till några viktiga skillnader och likheter jämfört med SAB
  • kunna hitta vad en Deweykod betyder
  • kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns
  • kunna använda Dewey för ämnessökning
  • kunna bedöma Dewey som hylluppställningssystem

Program

Ett översiktligt schema över innehållet finns här.

Kontakt

Praktiska frågor och frågor om bokning:
Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 34

Kursinnehåll:
Harriet Aagaard, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 12

Sveriges nationalbibliotek