Mötesplats Open Access 2013

Tid: 17-18 april 2013, start klockan 13.00
Föreläsare:
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Anmälan:
Program: Program

Sista anmälningsdag: 22 mars
Deltagaravgift: 1300 kr, inklusive middagsbuffé på Handelshögskolan 

Studiebesök hos SND: 17 april kl. 10.30 - 11.30
Läs mer och anmäl dig här: SND - en väg till tillgängliga forskningsdata

Mötesplats Open Access 2013 – erfarenheter, idéer och framåtblickar

Målgrupp

Alla som arbetar med att tillgängliggöra högskolornas vetenskapliga och pedagogiska publicering, i form av fulltextarkiv, publiceringsdatabaser, e-tidskrifter, digitala lärresurser, forskningsdata etc. Du kan vara forskare, lärare, student, bibliotekarie, IT-specialist, jurist eller ha en ledande befattning inom högskolan.

Syftet är att erbjuda en årligt återkommande mötesplats för ett aktivt idé- och erfarenhetsutbyte.  

Arrangörer

Utvecklingsprogrammet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket, Chalmers och Göteborgs universitetsbibliotek.

Programgrupp

Tomas Lundén och Lena Ivarsson, Göteborgs universitetsbibliotek, Jonas Gilbert, Chalmers, Ulf Kronman, Kungliga biblioteket, Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitet.

Kontakt

Aina Svensson
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon:  010-709 36 41,  070-007 36 41 

Ulf Kronman
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 32, 070-007 36 32

Information om föregående Mötesplats Open Access och om de projekt som programmet ger stöd till, se www.openaccess.se

Sveriges nationalbibliotek