Grundkurs i ämneskatalogisering och auktoritetsarbete för person- och institutionsnamn i Libris 7-8 februari 2013

Tid: 7-8 februari 2013, start klockan 09.00
Föreläsare:
Plats: Hyrdatas lokaler på Gärdet i Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Kungliga biblioteket arrangerar den 7-8 februari 2013 följande kurskombination under två dagar: Grundkurs i ämneskatalogisering och auktoritetsarbete för person- och institutionsnamn i Libris. Utbildningen vänder sig till både nya katalogisatörer och de med tidigare erfarenhet. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek, men i mån av plats kan även andra komma i fråga.

Ämneskatalogisering

Kurslängd: 1,5 dag
Kursen är en introduktion i ämneskatalogisering med Svenska ämnesord enligt de nya riktlinjerna (gällande från juni 2012). På kursen presenteras de grundläggande principerna för hur man analyserar dokument och hur man indexerar med kontrollerad vokabulär. Vi går igenom de viktigaste delarna av riktlinjerna, de olika verktygen för arbete med Svenska ämnesord och presenterar de särskilda ämnesfasetterna och genre/formtermer. Presentation varvas med exempel och många övningar.
Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska ha de kunskaper som krävs för att börja ämnesordsindexera med Svenska ämnesord.

Auktoritetsarbete i Libris

Kurslängd: 0,5 dag
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i auktoritetsarbete för person- och institutionsnamn enligt internationella riktlinjer. Vi går igenom anvisningarna i Katalogisatörens verktygslåda och kursdeltagarna får tillfälle att göra egna auktoritetsposter i Libris.

Anmälan

Kursavgift: 3 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Viktoria Lundborg, kursansvarig, 010 709 33 74, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information: Karl Isaksson, utbildningssamordnare, tel 010 709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

Anmälan senast den 1 februari 2013.

Sveriges nationalbibliotek