Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen 15-17 oktober 2013

Tid: 15-17 oktober 2013, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Hyrdata, Furusundsgatan 21, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här
Program:

Kungl. biblioteket arrangerar den 15-17 oktober 2013 en grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.
Kursen omfattar 3 dagar. Information om det nya katalogiseringsverktyg som Librisavdelningen utvecklar ingår. Under kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar.

Utbildningen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i Libris tidigare. Inga förkunskaper inom detta område krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen inleds dag 1 med en övergripande information om Libris och bibliotekens roll i det nationella katalogiseringssamarbetet. Ämnen som tas upp är exempelvis förhållandet mellan Libris och de lokala systemen, bibliotekens åtaganden och det tekniska stöd Libris kan erbjuda. Deltagarna får också information om det pågående arbetet med att utveckla ett nytt katalogiseringsverktyg för katalogisering i Libris.

Dag 2 och dag 3 är en introduktion till katalogisering i Libris. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Kursen behandlar enbart tryckt material.

Kursens mål

  • Ha kännedom om Libris olika system och tjänster
  • Förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som Librisbibliotek 
  • Katalogisera enkla monografiska och seriella publikationer (bibliografiska poster)
  • Registrera beståndsuppgifter för monografiska och seriella publikationer (beståndsposter)
  • Utforma namnformer för personer (auktoritetsposter)

Anmälan

Kursavgift: 4 200 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 1-3. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Olof Osterman, kursansvarig, tel 010-709 3377, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Karl Isaksson, tel 010-709 36 34, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Anmälan senast den 1 oktober 2013.

Sveriges nationalbibliotek