Vad väntar vi på? Dewey för folk- och skolbibliotek

Tid: 25 april 2012, klockan 09.30-16.15
Föreläsare:
Plats: Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

T-bana Karlaplan. Karta  

Deltagaravgift: 700 kr inklusive lunch

Sista anmälningsdag: 23 april

Monica Dahlgren, bibliotekschef i Sigtuna, berättar om hur det är att vara pilotbibliotek. 

Eva Myrhage, Härnösands sambibliotek, ger oss inblick i hur man ändrar ett bibliotek från SAB till Dewey-uppställning och hur Dewey fungerar för folkbibliotek. 

Magdalena Svanberg berättar om KB:s arbete.

Hur klassificerades den svenska utgivningen 2011 i Dewey?

Harriet Aagaard, projektledare för Dewey för folk- och skolbibliotek summerar projektet som avslutas den 9 mars 2012.

Sveriges nationalbibliotek