Möt KB:s experter som visar databaser och andra resurser på nätet

DAGENS TEMA: Nyhetsmedier - Svenska och internationella nyhetsmedier

Tid: 6 februari 2012, klockan 11.00-12.00
Föreläsare:
Plats: Receptionshallen

Exempel på databaser som kommer att visas:

Lundstedt  och Nya Lundstedt (Dagstidningar och tidskrifter)

Beskrivningar av Svenska dagstidningar och tidskrifter från 1900-.

Digitaliserade svenska dagstidningar
250 000 sidor digitaliserad svensk dagspress före 1926.

The Times Digital Archive 1785-2006
Digitaliserad version av dagstidningen The Times (London), 1785-1985. Tidningen
[är återgiven] i sin helhet, inklusive artiklar, annonser, illustrationer/fotografier.

New York Times (1851-2007)
Referensdatabas med möjlighet till både ämnes- och fulltextsökning.

SMDB
Svensk mediedatabas är ingången till KB:s audiovisuella samlingar. Innehåller tv, radio, film, musik, och multimedier. Här finns det som sänts, visats eller givits ut i Sverige sedan 1979 men även mycket äldre material.
 

Ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Gunilla Eldebro

Sveriges nationalbibliotek